Szabadgondolat

From Karl Polanyi
Jump to navigation Jump to search

Rubrics:

Original name English name
TERMÉSZETTUDOMÁNY Natural science
TÁRSADALMI KÉRDÉSEK Social Issues
SZEMLE Enquiry
MOZGALOM Movement
OKTATÁSÜGY Education
HÁROM ÉVFORDULÓ Three Anniversary

Issues

Contents

1911-1914

Original name English name Rubric Author Y/n°, p.
Szabadgondolat Free Thought Vámos Henrik 1911/1, 1-4
Gróf Tisza István és a szabadgondolkozás Count Tisza István and free thinking Gróf Tisza István + Székely Aladár 1911/1, 4-12
Szabadgondolat és türelmesség Freedom and patience Messinger Simon 1911/1, 13-16
Gondolkozásunk szabadsága és társadalmunk rendje Freedom of thought and the order of our society Rónai Zoltán 1911/1, 16-18
Prohászka filozófiája Prohaska's philosophy Vn. 1911/1, 18-21
Herczeg Ferenc Magyarországa Ferenc Herczeg('s) Hungary Pogány József 1911/1, 22-25
Az egyke körül About the one Fazekas Sándor 1911/1, 26-29
Álszekularizáció Secularization Bosnyák Béla 1911/1, 29-30
A magyar tudomány veszedelme The peril of Hungarian science B. I. 1911/1, 30-31
Természettudomány Strophantus. 1911/1, 33-35
A fejlődés mechanikája Mechanics of development Kende Zsigmond 1911/1, 35-39
A földgáz keletkezése The generation of natural gas K. M. 1911/1, 40-41
Az eleinek átváltozása Change of gestures nd. 1911/1, 41-42
Világi erkölcstanítás Secular Morality Teaching Strickerné dr. Polányi Laura 1911/1, 43-45
546 előadás! 546 lectures! ő. 1911/1, 46-47
Szemle KM 1911/1, 48-49
A mi lapunk It's our lap Lengyel Imre 1911/1, 52
A Szabadgondolat szövetsége The Freedom of Thought Association Rub. 1911/1, 53-56
A klerikalizmus programmbeszéde The Agenda of Clericalism y. 1911/2, 57-58
Új Dózsa és új Zápolyák New Doge and New Zápoles Pogány József 1911/2, 59-62
Goethe világfelfogása Goethe's worldview Kutasi Elemér. 1911/2, 63-67
Szocializmus és szabadgondolkozás Socialism and free Thinking Tímár Miklós 1911/2, 68-71
Az új antiszemitizmus The new antisemitism vj. 1911/2, 71-72
Az öntudatlan megismerése Knowing unconsciously Ferenczi Sándor 1911/2, 73-78
Az egyház és a leszármazástan The Church and the Descendants K. Zs. 1911/2, 79-80
A szervek működéseinek kölcsönös szabályozásáról Mutual Regulation of Organs H. Gy. 1911/2, 80-81
Modern erkölcstan az iskolában Modern Morality at School Leszner Rudolf 1911/2, 82-83
Minimális programm – maximális perfídia Minimum Program - maximum Perfidy V. H. 1911/2, 87-88
Atheizmus Atheism Helvéth Géza 1911/3, 95-96
Az állam és az egyházak elválasztása Separation of State and Churches Rab Pál 1911/3, 96-98
Goethe világfelfogása (II) Goethe's worldview (II) Kutast Elemér 1911/3, 98-104
Vallás és szocializmus Religion and Socialism Kunfi Zsigmond 1911/3, 106-108
Az energia-tanról About energy doctrine Strophantus 1911/3, 110-116
Freud álomelméletéről Freud's dream theory Hárnik Jenő 1911/3, 116-117
Mi nem küzdünk a vallás ellen We do not Fight Religion Polányi Károly (P. K.) 1911/3, 118-123
A szabadoktatásért A Free Education Pólányi Károly 1911/4, 124-127[1]
Hadsereg és kultúra Army and Culture Ibó György 1911/4, 128-130
A szabadgondolkodó Ibsen The Free Thinker Ibsen (?) Waltner Jenő 1911/4, 131-135
A magyar gyermekvédelem Hungarian Child Protection I. K. 1911/4, 136-138
Nemzeti jog és demokratikus fejlődés National law and democratic development sz. a. 1911/4, 138-139
A tőke és a munka harca, írta Szabó Ervin The struggle for capital and work, written by Ervin Szabó H. B. 1911/4, 139-140
Kunfi Zsigmond: A másik út Zsigmond Kunfi: The other way −kas. 1911/4, 140-141
Az életjelenségek mechanisztikus mag Life phenomena are mechanistic core Kende Zsigmond 1911/4, 142-148
Az energia-elv alkalmazásaiból From the applications of energy Strophantus 1911/4, 148-151
A föld történetéből From the History of the Earth KM 1911/4, 151
Az elárult és megmentett haza The betrayed and rescued home lt 1911/4, 152-154
Mozgalom 1911/4, 155-156
Diákok Students Székely Artúr 1911/5, 157-159
Hit és hiszékenység Credo and Credulity Pólányi Károly 1911/5, 159-162
Szabadgondolat és kultúra Freedom of thought and culture Ormos Ede 1911/5, 162-164
Barlám és Jozafat legendája The legend of Barlam and Jozafat Tar Lőrinc 1911/5, 164-166
Nők az osztályharcban Women in class struggle Társadalmi kérdések Horthy János 1911/5, 167-170
Faji előítéletek Racial prejudice Braun Róbert 1911/5, 171-172
Munkásmozgalom. Labor Movement sz-úr. 1911/5, 172-173
A nemzetközi értekezletet követte… Following the international meeting… Porosz Mihály 1911/5, 174-175
Az életjelenségek mechanisztikus magyarázata Mechanistic explanation of life phenomena Természettudomány Kende Zsigmond 1911/5, 176-181
Az állatlélektanról / Állati szövetek mesterséges tenyésztése About Animal Psychology / Artificial Cultivation of Animal Tissues Z. 1911/5, 181-183
Zichy Szemle Rub. 1911/5, 184-187
Bevezetés Buddha tanába. Lénárd Jenő könyve Introduction to Buddha's doctrine. Book by Jenő Lénárd Könyvek f. 1911/5, 188-189
Ch. Virolleaud: Die Christus-Legende Könyvek Vitéz Miklós 1911/5, 189-190
Faber Oszkár: A klerikális veszély Oszkár Faber: The Clerical Danger Könyvek Rub. 1911/5, 190
A Galilei Kör The Galileo Circle Mozgalom 1911/5, 191-192
Szekularizáció Secularization Tímár Miklós 1911/6, 193-195
A destruktív irányról About the destructive direction Polányi Károly 1911/6, 195-197
Pápai kizsákmányolás a középkori Magyarországban I Papal Exploitation in Medieval Hungary I Czóbel Ernő 1911/6, 198-201
A háború Társadalmi kérdések Fazekas Sándor 1911/6, 202-205
A drágaság elleni küzdelem The fight against preciousness B. 1911/6, 206
Munkásmozgalom Labor Movement −kas. 1911/6, 206-208
Spanyolországban hamar kettéváltak… Spain soon split ... −kas. 1911/6, 208-209
Az Internationale legerősebb pártja, … Internationale's strongest party, … sz−úr. 1911/6, 209
Az energia körforgalma The cycle of energy Természettudomány Komját Marcell 1911/6, 210-214
Darvinisták és antidarvinisták Darwinists and anti-Darwinists Természettudomány Strophantus 1911/6, 214-215
Lélekrablás / A keresztényi szeretet és a háború / A tanítók és a szociáldemokraták Soul Abduction / Christian Love and War / Teachers and Social Democrats Szemle I. / t. / I. 1911/6, 216-218
A Corda Fratres The Corda Fratres Szemle sz−úr. 1911/6, 218-220
Testnevelési kongresszus / A szabadtanításért / Egyetemi plakátok / A Nyugat egy fiatal esztétikusa / Esperanto és szabadgondolat Physical Education Congress / For Free Teaching / University Posters / A Young West Aesthetic / Esperanto & Free Thought ó / ? / Rub. / ? / (Esperantista.) 1911/6, 220-221
Első nemzetközi monista kongresszus / A Szabadgondolkozás Magyarországi Egyesülete / A Galilei Kör / Harkányi Kör / Ferrer Kör First International Monist Congress / Hungarian Association for Free Thinking / Galileo Circle / Harkány Circle / Ferrer Circle Mozgalom 1911/6, 222-224
A világfelfogások harca The battle of worldviews Berkovits René 1911/7, 225-228
A szekularizáció Európában Secularization in Europe Rab Pál 1911/7, 228-233
Pápai kizsákmányolás a középkori Magyarországban II Papal Exploitation in Medieval Hungary II Czóbel Ernő 1911/7, 233-238
Az angol válság The English crisis Szende Pál 1911/7, 239-244
Az olasz-török háború The Italian-Turkish War ? 1911/7, 244-245
Munkásmozgalom Labor Movement sz-úr. 1911/7, 245-246
Olaszországban a miniszterializmus… In Italy, ministerialism… kas. 1911/7, 246-248
A Társadalomtudományok Szabad Iskolája Free School of Social Sciences ? 1911/7, 248
Az életjelenségek mechanisztikus magyarázata III Mechanistic explanation of life phenomena III Kende Zsigmond 1911/7, 249-256
Az egyház és a mozgás törvényei The Church and the Laws of Movement L. J 1911/7, 256
Az Egyház és a háború Church and war Szemle Gergely Győző 1911/7, 257-262
Parlamenti béke és Tisza gróf / Főt. Molnár és a művészet / A kultúrharc Parliamentary Peace and Count Tisza. Molnár and art / The cultural struggle 1911/7, 262-263
A meg nem született Jézus The Unborn Jesus Pogány József 1912/1, 1-2
A kereszténység keletkezése The Origin of Christianity Fazekas Sándor 1912/1, 3-6
Élt-e Jézus? Did Jesus Live? Timár Miklós 1912/1, 6-8
Keresztény ünnepek és szimbólumok Christian holidays and symbols Bárd Imre 1912/1, 8-12
Alapított-e Krisztus egyházat? Did Christ establish a church? Kőhalmi Béla 1912/1, 12-14
Karácsonyi beszélgetés Christmas Talk Stricker né Pólányi Laura dr. 1912/1, 15-18
Az egyházi vagyon Magyarországon Church property in Hungary a. 1912/1, 18-22
Pápai kizsákmányolás a középkori Magyarországon III Papal Exploitation in Medieval Hungary III Czóbel Ernő 1912/1, 23-26
A keresztény-szocializmus Christian Socialism Társadalmi Kérdések Varga Jenő 1912/1, 27-31
Munkásmozgalom Labor Movement Társadalmi Kérdések sz–úr. 1912/1, 31-33
Újabb kozmikus elméletek Newer cosmic theories Természettudomány Szegő Henrik 1912/1, 34-39
Az átöröklésről + Az élet About inheritance + Life Természettudomány Str. 1912/1, 40-43
Körkérdés a választójogról Circular question about electoral rights Ormos Ede 1912/1, 44-48
Az Az Újság Cenci nénije Aunt Cenci of The Newspaper w. 1912/1, 48-51
Egyházi kisbérletek Church passes H. 1912/1, 52-
Motu proprio / Lelkigyakorlatok a hadseregben / Tisza ismét tudományos cikket ír Motu proprio / Retreats in the Army / Tisza again writes a scientific article y–I. 1912/1, 52-54
Új egyetemek / A Magyar Figyelő / Tisza gróf, az enfant terrible New Universities / The Hungarian Watch / Count Tisza, the enfant terrible 1912/1, 54-57
„Adalékok a választójog reformjához.” Írta dr. Várady Zsigmond "Additions to Electoral Reform." Written by dr. Zsigmond Várady Könyvek Rácz Gyula 1912/1, 57-58
Bosnyák Béla: Oros község társadalmi és gazdasági rajza Béla Bosnyák: Social and economic drawing of the village of Oros. sz. 1912/1, 58
Mozgalom 1912/1, 59-60
A magyar irodalom válsága The Crisis of Hungarian Literature Pólányi Károly 1912/2, 61-63
Mi teszi a tudományt oly hatalmassá? What makes science so powerful? Wilhelm Ostwald 1912/2, 63-68
A katolikus autonómia Catholic autonomy Bús Ernő 1912/2, 68-72
Mi a szociológia? What is Sociology? Társadalmi Kérdések Franz Oppenheimer 1912/2, 73-77
A németországi választások Elections in Germany Ormos Ede 1912/2, 77-78
Természettudomány és ismeretelmélet Science and epistemology Természettudomány Loránd Jenő 1912/2, 79-82
Új szempontok az agyvelő élettanának kutatásában New aspects in the study of the physiology of the brain Természettudomány S. E. 1912/2, 82-84
Az atom szerkezetéről About the structure of the atom Természettudomány Sz. H. 1912/2, 84
Α haladás dokumentumai Α progress documents Szemle 1912/2, 85-86
Kultúránk szégyenfoltjai The shame of our culture Szemle 1912/2, 86-88
Országos szabadgondolkodó értekezlet terve Plan of the National Free Thinking Meeting Mozgalom A szerkesztőség 1912/2, 89
Abban a reményben, hogy olvasóink… Hoping that our readers… Mozgalom Kende Zsigmond 1912/2, 89-90
Új munkamegosztás a mozgalomban A new division of labor in the movement Mozgalom Lóránd Jenő 1912/2, 91-92
The Galileo Circle / The Harkany Circle / The Darwin Circle in Oradea Mozgalom 1912/2, 92
Kaszinó és választójog Casino and electoral rights 1912/3, 93-95
A katolikus autonómia II Catholic Autonomy II Bús Ernő 1912/3, 95-100
A történelmi materializmusról About historical materialism Társa Székely Artúr 1912/3, 101-107
Munkásmozgalom Labor Movement kas. 1912/3, 108-109
Sztrájkok, kizárások, harci zaj mindenfelé… Strikes, disqualifications, fighting noise everywhere… sz. 1912/3, 109-110
A kínai forradalom The Chinese Revolution 1912/3, 110-111
Az ismeretelméleti monizmus I Epistemological Monism I Termé Strophantus 1912/3, 112-115
Kísérlet az akarat mechanisztikus leírására An attempt to mechanically describe will Termé Pg. 1912/3, 115-118
Cseppfolyós és folyadékkristályok Liquid and liquid crystals Cz. K. 1912/3, 118
A haladás dokumentumai Documents of progress Szemle s. 1912/3, 119-121
Szent Imre támad St. Imre attacks Szemle Ibó. 1912/3, 121-122
Szekularizáció Romániában Secularization in Romania Szemle I. 1912/3, 122-123
A köztársasági államforma, … The Republican form of government, … Szemle sz–úr. 1912/3, 123
Szekularizációs mozgalom a parasztság körében Secularization movement among peasants Mozgalom Loránd Jenő 1912/3, 124-126
Nemzetközi szabadgondolkodó-kongresszue / A Szabadgondolkozás Magyarországi Egyesülete / Galilei Kör / A fiumei szabadgondolkodók International Congress of Free Thinkers / Hungarian Association for Free Thinking / Galilei Circle / Free Thinkers of Rijeka Mozgalom 1912/3, 127-128
Tudományos munka és társadalmi cselekvés Scientific work and social action Kende Zsigmond 1912/4, 129-132
Hogyan született meg a bűn? How was sin born? Wilhelm Ostwald 1912/4, 132-137
Beszélgetés Ostwalddal Interview with Ostwald Strophantus 1912/4, 137-140
A katolikus autonómia III Catholic Autonomy III Bús Ernő 1912/4, 140-147
Kultúránk szégyenfoltjai The shame of our culture Szemle sz. 1912/4, 148-151
Az egyetemről About the university 1912/4, 151
A Khuen-kormány reaktiválása Reactivation of the Khuen government 1912/4, 151-152
A gyűldei ifjak The youth of the village 1912/4, 152
Ostwald budapesti előa / A Galilei Kör márciusi ünnepe / A Szabadgondolat pályázata / A német szabadgondolkodó mozgalom / Az országos szabadgondolkodó-értekezlet Ostwald Budapest Prelude / March Galileo Circle / Free Thought Competition / German Free Thought Movement / National Free Thought Meeting Mozgalom 1912/4, 153-161
Semper Idem Könyvek R. Gy. 1912/4, 162-163
Pszichoanalízis. Írta Prof. S. Freud. Psychoanalysis. Written by Prof. S. Freud. Könyvek H. Gy. 1912/4, 163-164
A gondolatok engedetlensége The disobedience of thoughts Ágoston Péter 1912/5, 165-166
Vallás és tudomány Religion and science 1912/5, 167-169
Az egyháziak s az állam Magyarországon a középkorban The clergy and the state in Hungary in the Middle Ages Rab Pál 1912/5, 169-174
Az energetikáról About energy Természettudomány 1912/5, 175-179
Az anyag körforgása The cycle of matter Lóránd Jenő 1912/5, 179-183
A természet meghódítása Conquering nature nd. 1912/5, 184-185
Hogyan fejlődnek az idegek? How do the nerves develop? B. J. 1912/5, 185-186
Munkásmozgalom (Véderő és választójog, A halálbüntetésről, A szabadkőművesség és a Magyar Figyelő Labor Movement (Protective and Electoral Law, About the Death Penalty, Freemasonry and the Hungarian Watch Szemle sz−úr. 1912/5, 187-190
Ostwald Budapesten Ostwald in Budapest Mozgalom 1912/5, 188-189
A francia szeparáció története The history of French separation Könyvek 1912/5, 193
Dolgozzunk, lazítsunk! Let's work, relax! 1912/6, 197
Strindberg. Strindberg Szini Gyula 1912/6, 198-199
Hogyan lett a vallás? How did religion become? Rubin László 1912/6, 200-205
A nemzetiségi kérdés The nationality issue Társadalmi Kérdések Székely Artúr 1912/6, 206-212
Olaszország Italy Munkásmozgalom Kosa Miklós 1912/6, 212-214
A városok kongresszusa Congress of cities Szántó Béla 1912/6, 214
Az ismeretelméleti monizmus II. A világ” elemzése Epistemological Monism II. Analysis of the world Természettudomány Strophantus 1912/6, 215-219
A föld termékenysége és a tápláléktermelés jövője - A természet meghódítása. I. Earth's Fertility and the Future of Food Production - Conquering Nature. I Lóránd Jenő 1912/6, 220-223
Jegyzetek május 23-áról Notes on May 23rd Szemle Rub. 1912/6, 224-226
Az olasz választójogi reform Italian electoral reform K. 1912/7, 226
Ostwald korül Around Ostwald 1912/7, 227
Választójogi koalíció Electoral Coalition 1912/7, 228
A Szabadgondolat pályázata Competition for Free Thought 1912/7, 228
Mozgalom 1912/7, 229
Könyvek 1912/7, 230
Régi és új politika Old and new politics Jászi Oszkár 1912/7, 233-236
A tanítóság és a szabadgondolk Teaching and free thinking 1912/7, 236-239
Alkotmány és alkotmánysérelem Constitution and constitutional breach F. S. 1912/7, 240-241
A papai búcsúkereskedésről. Adatok a magyar reformáció történetéhez About Pope's farewell shop. Data on the history of the Hungarian Reformation Czóbel Ernő 1912/8, 242-245
Az emberi társulás formái - I. A család Forms of Human Association - I. The Family Társadalmi Kérdések Kőhalmi Béla 1912/8, 246-250
Munkásmozgalom. Oroszország. Labor Movement. Russia. kai. 1912/8, 251-254
Választójogi reformok. Anglia és Franciaország Electoral reforms. England and France Kosa Miklós 1912/8, 254-255
A belga választások Belgian elections Szemle sz–úr. 1912/8, 256-257
A parlamenti események és a választójog Parliamentary events and the right to vote 1912/8, 258-259
A vallás mint magánmeggyőződés Religion as a private conviction Helvéth Géza 1912/8, 265-266
Miért követeljük a szekularizáció Why we demand secularization Timdr Miklós 1912/8, 267-269
A Szabadgondolat pályázata Competition for Free Thought 1912/8, 269
Az emberi társulás formái. - II. Az állam Forms of human association. - II. The state Társadalmi Kérdések Székely Artur 1912/8, 270-276
Munkásmozgalom Labor Movement Sz. A. 1912/8,
A fajfejlődés magyarázatai Explanations of species evolution Természettudomány Kende Zsigmond 1912/8, 278-283
A célszerűség a természetben és a gondolkozásban It is expedient in nature and in thought Stroph. 1912/8, 284-285
Budapest őstörténetéből From the prehistory of Budapest Sz. H. 1912/8, 295-296
Kultúránk szégyenfoltjai The shame of our culture Szemle 1912/8, 287-292
Régi galileisták Old Galilists Mozgalom 1912/8, 293-294
A nők választójoga Women's right to vote Fazekas Sándor 1912/9, 297-299
A csillagkultusz eredete The origin of the star cult Svante Arrhenius után 1912/9, 300-303
A nemzetközi helyzet The international situation K. 1912/9, 303-304
A liberalizmus Liberalism Társadalmi Kérdések Kosa Miklós 1912/9, 305-308
Munkásmozgalom. A belga politikai tömegsztrájk előtt Labor Movement. Before the Belgian political mass strike sz-vr. 1912/9, 309-310
A fajfejlődés magyarázatai Explanations of species evolution Természettudány Kende Zsigmond 1912/9, 311-315
A tudomány haladásából - I. A mikrokémiáról From the Progress of Science - I. About Microchemistry 1912/9, 315-318
Ignotus Ignotus Szemle Rab. 1912/9, 319-320
A Galilei Kör The Galileo Circle Mozgalom 1912/9,
() Krónika sz. 1912/10, 329-331
Intranzigensség és opportunizmus. Válasz Ignotusnak Intransigence and opportunism. Answer to Ignotus 1912/10, 332-336
A pápa Bécsben The Pope in Vienna Rédei József 1912/10, 336-338
A csillagkultusz eredete The origin of the star cult Svante Arrhenius után 1912/10, 339-342
A „Világ” The “world” Szemle 1912/10, 343-344
Németország, Franciaország, Anglia, Skandinávia, Magyarország Germany, France, England, Scandinavia, Hungary Munkásmozgalom sz-ur 1912/10, 344-347
Kultúránk szégyenfoltjai The shame of our culture Parlament és hadsereg 1912/10, 347-348
Parlament és hadsereg Parliament and army 1912/10, 348-349
A müncheni 16. nemzetközi szabadgondolkodó-kongresszus - A Szabadgondolat tudósítójától - München, 1912 szeptember 5 The 16th International Congress of Free Thinkers in Munich - From the Correspondent of Free Thought - Munich, 5 September 1912 Mozgalom 1912/10, 352-354
Werner Sombart Budapesten Werner Sombart in Budapest sz–úr 1912/10, 354-355
Zichy János ígérvényei The Promises of János Zichy Krónika 1912/11, 361-362
Anatole France beszéde a béke mellett Anatole France's Speech for Peace A Háború Fordította Székely Artúr 1912/11, 363-366
A nagyhatalmak és a Balkán The great powers and the Balkans Kosa Miklós 1912/11, 366-368
A Balkán-szövetség és a háború The Balkan Alliance and the war Isskruljeo Kriszta 1912/11, 368-371
Mely erőktől várhatjuk a háborúk megszüntetését Which forces can we expect to end wars? Székely Artúr 1912/11, 371-375
Az egyház és a háború Church and war Dénes Artúr 1912/11, 375-379
Mibe kerül a háború? What does the war cost? G. L. 1912/11, 379-381
Háború és létért való küzdelem War and struggle for existence Strophanthus 1912/11, 381-382
Kultúránk szégyenfoltjai The shame of our culture Szemle 1912/11, 383-386
A Szabadgondolkozás Magyarországi Egyesülete a háború ellen Hungarian Association for Free Thinking Against the War Mozgalom 1912/11, 387-389
Werner Sombart előadásai Lectures by Werner Sombart 1912/11, 389-391
A hercegprímás The prince's prince Krónika 1912/12, 393-395
Választójogi parallelogrammok Elective parallelograms Kosa Miklós 1912/12, 396-397
A Társadalomtudományi Társaság tíz esztendeje Ten years of the Society for Social Sciences Társadalmi Kérdések Székely Artúr 1912/12, 398-400
Krapotkin Péter Isskruljeo Krszta 1912/12, 400-403
Az ország érdeke It is in the interests of the country Mozgalom sz−úr 1912/12, 403-404
A munkásság küzdelme a világháború ellen. − Francia mozgalom The struggle of the workers against the World War. - French movement Munkásmozgalom −kas 1912/12, 404-408
A mechanikai felfogás szerepe a természettudományokban The role of mechanical perception in science Hegyi Géza 1912/12, 409-415
Az állati szervezet anyag- és energiaforgalmának törvényszerűségei The regularities of the animal body's material and energy circulation Helvéth Géza 1912/12, 415-418
A történelmi materializmus Historical materialism Könyvek K. 1912/12, 419
A származástan mai állása Current state of genealogy Str. 1912/12, 419-420
A vallás keletkezése The Origin of Religion − na 1912/12,
Magalhaes Lima Budapesten Magalhaes Lima in Budapest Mozgalom f. 1912/12, 421-423
A választójog disszidensei Dissenters of the electorate Krónika 1913/1, 1-2
A politikai helyzet The political situation Jászi Oszkár 1913/1, 2-6
A polgárság társadalmi lélektanához To the social psychology of citizenship Lóránd Jenő 1913/1, 6-9
Kétségeim Polányi Károly 1913/1, 9
A relativitás elvéről The principle of relativity Természettudomány Strophantus 1913/1, 10-15
Richard Semon Természettudomány Pg 1913/1, 15-16
Új vámpolitika felé Towards a new customs policy Szemle 1913/1, 17-19
A Szabadgondolkozás Magyarországi Egyesületének jelentése az 1912. évi működéséről. Report of the Hungarian Association for Free Thinking on its operation in 1912. Mozgalom Lóránd Jenő / Lengyel Imre 1913/1, 20-37
Várady Zsigmond Krónika 1913/2, 41-43
Történelmi napok Historical days Kernstok Károly 1913/2, 43-44
A szerb és az albán kérdés Serbian and Albanian issues Isskruljeo Krszta 1913/2, 44-48
A Balkán és a monarchia jövője Future of the Balkans and the Monarchy Varga Jenő 1913/2, 48-52
A békemozgalom The peace movement Kosa Miklós 1913/2, 52-58
Budapest vallásügyi kiadásai Religious editions of Budapest Rédei József 1913/2, 58-61
Greguss és a 48-as forradalom Greguss and the 48th Revolution Czóbel Ernő 1913/2, 61-65
Szemle K. 1913/2, 66-69
Mozgalom 1913/2, 70-71
A kormány bukása / Polónyi Géza / A katholikus autonómia The Fall of the Government / Géza Polónyi / Catholic Autonomy Krónika 1913/3, 73-74
Márciusi beszéd – Tíz év előtt March Speech - Ten years ago Szabó Ervin 1913/3, 75-80
A szabadgondolat társadalmi szerepe The social role of free thought Ágoston Péter 1913/3, 80-82
Önkormányzat és proporcionális választójog Local government and proportional suffrage Rédei József 1913/3, 83-86
A nőmozgalom és a munkásnők The women's movement and the workers Egyed Kovács Lászlóné 1913/3, 86-88
A művészetek társadalmi értéke The social value of the arts Gyulai István 1913/3, 89-93
A tőkés termelés Capitalist production Társadalmtudomány Halasi Béla 1913/3, 93-98
A kapitalizmus erkölcstanához To the moral of capitalism H. 1913/3, 99
Szemle sz. 1913/3, 100-102
A Szabadgondolkodók Országos Egyesülete / Galilei Kör National Association of Free Thinkers / Galileo Circle Mozgalom 1913/4, 103-104
Véres panorámák tavaszán (poem) Bloody panoramas in spring (poem) Ady Endre 1913/4, 105-106
A létszámemelés és az újabb haditerhek / Morgan / A Marconi-eset / Benn maradt a munkapártban Staff increases and newer military burdens / Morgan / Marconi case / Left in Labor Krónika 1913/4, 106-109
In memoriam Bárd Imre 1913/4, 109-111
Greguss és a 48-as forradalom. Az „igazi” szocialista Greguss and the 48th Revolution. The "real" socialist Czóbel Ernő 1913/4, 112-117
A nőmozgalom és a munkásnők The women's movement and the workers Egyed Kovács Lászlóné 1913/4, 117-124
Az álellenzéki sajtó The misguided press Szemle H. Gy. 1913/4, 125-129
A Szabadgondolat pályázata / A Galilei Kor márciusi ünnepe / A Galilei füzetekről Free Thought Contest / Galileo March Celebration / About Galileo Booklets Mozgalom 1913/4, 130-134
Quid nunc? Székely Aladár 1913/5, 137-140
Élet és irodalomtörténet Life and Literary History Sajó Andor 1913/5, 140-143
A jezsuita morál tanításaiból. Szemelvények From the teachings of Jesuit morality. Excerpts sz–úr 1913/5, 143-146
A szocializmus Socialism TÁRSADALMI KÉRDÉSEK Varga Jenő 1913/5, 146-149
A szocializmus elméleti tartalmának… The theoretical content of socialism… A szerk 1913/5, 149-150
A kivándorlás The emigration 1913/5, 150-151
Az anyag szerkezete Structure of matter TERMÉSZETTUDOMÁNY Szegő Henrik 1913/5, 152-156
A tudomány haladásából The advancement of science p. g. 1913/5, 157-158
Külföldi szemle Foreign inquiry Szemle sz–ur. 1913/5, 159-160
Az álellenzéki sajtó The misguided press Bíró Lajos 1913/5, 161
Catherina doamna noasira IRODALOM g.I. 1913/5, 165-166
Új parlamentarizmus New parliamentarism ur. 1913/5, 166
Magyar városok a középkor végén Hungarian cities at the end of the Middle Ages la. 1913/5, 167
Iwan Bloch előadásai Budapesten Performances by Iwan Bloch in Budapest MOZGALOM 1913/5, 167-168
Tanulság A Lesson Learned Polányi Károly 1913/6, 169-172
A nemi erkölcs és a nemi felelősség Sexual morality and gender responsibility Iwan Bloch 1913/6, 173-179
A jezsuita morál tanításaiból. Szemelvények. II. From the teachings of Jesuit morality. Excerpts. II. 1913/6, 180-181
A földreformról About land reform TÁRSADALMI KÉRDÉSEK Fenyő Andor 1913/6, 181-184
A magyar adórendszer The Hungarian tax system l–l 1913/6, 185-187
Energiafogyasztásunk határai Boundaries of our energy consumption TERMÉSZETTUDOMÁNY Hermann Gyula 1913/6, 187-193
Hector Denis / Istenek alkonya / Két kinevezés / A berni békekonferencia / A lourdes-i csoda és ügynöke / Magyar iparosok az agráriusok szolgálatában / A Bayros-kiállítás ügyében Hector Denis / The Twilight of the Gods / Two Appointments / The Berne Peace Conference / The Miracle and Agent of Lourdes / Hungarian Craftsmen in the Service of the Agri / The Bayros Exhibition SZEMLE 1913/6, 194-201
MOZGALOM 1913/6, 201-204
A királyért és a királyságért For the king and the kingdom Székely Aladár 1913/7, 205-208
A panamák közgazdasági jelentősége The economic significance of panamas 1913/7, 208-210
Az esküdtszéki reform The Reform of Jury Polányi Károly 1913/7, 211-214
Metafizika Metaphysics 1913/7, 211-218
A magyar cserkészek The Hungarian Scouts OKTATÁS Takács István 1913/7, 219-221
Történelemtanítás a láthatáron History at the Horizon Polányi Károly (p. k.) 1913/7, 222-223
A földreformról About land reform TÁRSADALMI KÉRDÉSEK Fenyő Andor 1913/7, 223-226
A feminizmus The feminism Csécsy Imre 1913/7, 226-230
Az angol példa The English Example SZEMLE Polányi Károly (p. k.) 1913/7, 230-232
Külügyi blamázsok ly 1913/7, 232-233
Balogh, a jakobinus / Szimbolikus felírás Balogh, the Jacobin / Symbolic Inscription ly 1913/7, 233-234
Vidéki agitáció / Martinovics-ünnep / Selmecbánya Rural agitation / Martinovics holiday / Banska Bystrica Mozgalom 1913/7, 234-236
Fiaim, csak spicliskedjetek… My sons, just spit it out ... Dr. Rubin László 1913/8, 237-238
A konzervativizmus és az erkölcs Conservatism and morality Helvéth Géza 1913/8, 239-240
Kétségeim My Doubts 1913/8, 240-241
A szentek és csodáik The saints and their miracles Pg. 1913/8, 241-242
Széljegyzetek az árvizkérdéshez Wind notes for the flood issue Aradi Viktor 1913/8, 242-243
Metafizika. II. Metaphysics. II. Franz Müller-Lyer 1913/8, 245-246
Erkölcs-oktatás az iskolában Moral education at school OKTATÁS Prof. dr. Fr. Jodl (Wien) 1913/8, 247-250
A Regnum Marianum cserkészei Regnum Marianum Scouts Polányi Károly (p. k.) 1913/8, 251-252
Az anyag és energia megmaradásának törvénye a biológiában The law of the preservation of matter and energy in biology TERMÉSZETTUDOMÁNY Kende Zsigmond 1913/8, 254-258
Az Abderhalden-féle terhességi reakcióról About Abderhalden's pregnancy reaction F–m 1913/8, 258-260
Az élet kémiája… The Chemistry of Life ... nd 1913/8, 260
TÁRSADALMI FIGURÁK Rub. 1913/8, 261
A nyílt gumókor kőtelező bejelentése Mandatory announcement of open tuber age SZEMLE Dr. Hollós 1913/8,
Agrárius belpolitika – agrárius külpolitika Internal agricultural policy - Foreign agricultural policy Csécsy Imre 1913/8, 263-264
A tekintély elve The principle of authority 1913/8, 264-266
Egy suffragette beismerésben In a suffragette confession 1913/8, 266-267
„Vallásos haladás” Religious progress cs. i. 1913/8, 268
KULTÚRÁNK SZÉGYENFOLTJAI 1913/8, 269-270
KÖNYVEK 1913/8, 271
A Galilei Kör / Selmecbánya The Galileo Circle / Banska Bystrica MOZGALOM 1913/8,
1848-1913. Széljegyzet a nemzetiségi kérdéshez 1848-1913. A note on nationality Aradi Viktor 1913/9, 273-274
Részlet Gerhart Hauptmann Festspiel-jéből Excerpt from Gerhart Hauptmann's Festspiel Ford. Helvéth Géza 1913/9, 275
Gerhart Hauptmann Festspiel-je körül Around Gerhart Hauptmann's Festspiel Karinthy Frigyes 1913/9, 276-278
Metafizika III. Metaphysics III. F. Muller-Lyer 1913/9, 278-281
Kétségeim My Doubts Polányi Károly (p. k.) 1913/9, 282
Erkölcs-oktatás az iskolában II. Moral Education at School II. 1913/9, 283-285
Szociálpolitika TÁRSADALMI KÉRDÉSEK Székely Artúr 1913/9, 286-288
Miért halnak meg Magyarországon az emberek? Why do people die in Hungary? Kőhalmi Béla 1913/9, 288-290
Az egyke és a kültelki gyermek The one and the outside child sz–úr. 1913/9, 290-292
Az anyag szerkezete II. Az elektronok Structure of the matter II. The electrons TERMÉSZETTUDOMÁNY Molnár László 1913/9, 293-296
A londoni orvoskongresszus után After the London Medical Congress Strophantus 1913/9, 296-298
KÉT NEKROLÓG Rub 1913/9, 299
Pásztory Árkád SZEMLE A. V. 1913/9, 300
A magyar munkásbiztosítás Hungarian Workers Insurance sz–úr. 1913/9, 300-301
Közveszélyes munkakerülők Dangerous Work Bypasses –r. 1913/9, 301-302
Az OMNE alapszabályai Statutes of OMNE Dr. Rubin László 1913/9, 302
JEGYZETEK 1913/9,
MOZGALOM 1913/9, 304
Vallomás a patriotizmusról Confession of patriotism Ady Endre 1913/10, 305
Az igazság útjai The ways of truth Székely Aladár 1913/10, 306-308
Ikarus és Daedalus Ikarus and Daedalus 1913/10, 308-309
Kétségeim My Doubts Polányi Károly (p. k.) 1913/10, 310
Eötvös Czóbel Ernő 1913/10, 310-313
Bogdanovics Lucián Aradi Viktor 1913/10, 313-315
A magyar népkultúra tragikuma The tragedy of Hungarian folk culture OKTATÁS Zigány Zoltán 1913/10, 315-317
A főiskolai diákstatisztikához For college student statistics Studiosus 1913/10, 318-320
Oklevélnélküli tanítónők a fővárosnál Unqualified teachers in the capital –cs–ő 1913/10, 320
Járási iskolatanács az elemi oktatásban Járási iskolatanács az elemi oktatásban sz– cs. 1913/10, 321
Budapest szociálpolitikája Social policy of Budapest TÁRSADALMI KÉRDÉSEK Vajda Mihály 1913/10, 322-325
Jéna sz–úr 1913/10, 325-326
Nagybirtokmentés Big Estate Save A. V. 1913/10, 327
A harkai paraszt-monisták The Harkai peasant monists SZEMLE Geleji Frigyes 1913/10, 328
Közrendészetünk elvei Principles of our law enforcement ó 1913/10, 329-330
A spanyol egyház a szekuralizáció után The Spanish Church after the secularization k. 1913/10, 330-331
A felekezetiség ellen Against denomination JEGYZETEK 1913/10, 331-332
MOZGALOM 1913/10, 333-335
A Galilei Kör ünnepén On the feast of the Galilee Circle Ady Endre 1913/11, 337-338
A sajtószabadság ellen Against press freedom Aradi Viktor 1913/11, 338-340
A háború mint üzlet és a háború szükségessége War as a business and the necessity of war Csécsy Itnre 1913/11, 341-344
Hellénség és szellemi szabadság Humility and intellectual freedom Robert V. Pöhlmann 1913/11, 344-346
Radikális polgári politika Radical Bourgeois Politics[2] Polányi Károly 1913/11, 347-348
Nyelvtan és stílus Grammar and style OKTATÁS Szabó Dezső 1913/11, 348-352
A középiskolai reform Secondary school reform Király György 1913/11, 352-354
A szegény diák The poor student Rub. 1913/11, 355
Az időérzékletről About the sense of time TERMÉSZETTUDOMÁNY Ernst Mach 1913/11, 356-358
Felhívás olvasóinkhoz! Invitation to our readers! A szerkesztőség 1913/11, 358
Vérvád SZEMLE Székely Aladár 1913/11, 359-360
A polgári törvénykönyv javaslata Proposal of the Civil Code Beck Salamon 1913/11, 360-362
Az angol föld felszabadítása Liberation of the English land H. B. 1913/11, 362-364
A szocialista párt kongresszusa Congress of the Socialist Party Cz. E. 1913/11, 364-365
A Canadian Pacific-társaság botránya The Canadian Pacific Company scandal sz–úr. 1913/11, 365-366
JEGYZETEK 1913/11, 366-367
MOZGALOM 1913/11, 367-368
Hadd jöjjön a sajtórabság Ady Endre 1913/12, 369
Küzdelem a sajtó körül Fighting around the press Székely Aladár 1913/12, 370-371
Sajtószabadság és állami beavatkozás Freedom of the press and State intervention Rónai Zoltán 1913/12, 372-375
A sajtó mint alkotmánytényező The press as a constitutional factor Ágoston Péter 1913/12, 375-378
Sajtó és pártpolitika Press and party politics Kőhalmi Béla 1913/12, 379-380
Ne lármázzon a perron harangja! Don't rustle the bell of the platform! Fényes László 1913/12, 381-384
A valódiság bizonyítása a sajtójavaslatban Proof of the truth in the press proposal Erdélyi Viktor 1913/12, 384-387
A sajtójavaslat és az újságíró The press proposal and the journalist Bíró Lajos 1913/12, 387
Az írás The writing A sajtójavaslat és a magánjog Rub. 1913/12, 388
A sajtójavaslat és a magánjog The press proposal and private law Halasi Béla 1913/12, 389-392
A strohmann Polányi Károly 1913/12, 392-399
Kenedi Géza / Európa elé Géza Kenedi / In front of Europe JEGYZETEK 1913/12, 399-400
MOZGALOM 1913/12, 400
Felhívás előfizetőinkhez Invitation to our subscribers 1914/1, 1
Tisza, Khuen és Scotus Viator Tisza, Khuen and Scotus Viator Polányi Adolf 1914/1, 2-4
Osztrák-magyar vámpolitika Austrian-Hungarian customs policy Székely Artúr 1914/1, 5-9
Munkanélküliség és választójog Unemployment and electoral rights Rédei József 1914/1, 9-11
A magyar világi nagybirtok története The history of the Hungarian secular estates Czóbel Ernő 1914/1, 12-13
Bűntények lélekelemzése Soul analysis of crime Ferenczi Sándor 1914/1, 13-15
Az elméleti és gyakorlati tudományok kapcsolata Relationship between theoretical and practical sciences Hermann Gyula 1914/1, 15-19
„Kérdések, amelyeknek nincsen értelmük.” "Questions that make no sense." Str. 1914/1, 19-20
Hellénség és szellemi szabadság Humility and intellectual freedom Robert ν. Pohlmann 1914/1, 20-23
Wallace SZEMLE F–m. 1914/1, 24-25
Országos Néptanulmányi Egyesület National Folk Studies Association Gyulai István 1914/2, 25-26
Ünneprontók Wedding Crashers Zsadányi Gábor 1914/1, 27-28
KÖNYVEK sz–ur. 1914/1, 28-30
JEGYZETEK 1914/1, 30-31
A paktumról Mocsáry Lajos 1914/2, 33-35
A nemzetiségek eljövetele The advent of nationalities Jászi Oszkár 1914/2, 36-40
Tisza és a nemzetiségek Tisza and nationalities Diner Dénes József 1914/2, 40-48
Horvátországból Croatia Ivo Politeo 1914/2, 48-52
Egy román szempontjai Aspects of a Romanian Lasen Demeter 1914/2, 52-56
Minden ország szabadgondolkozó közvéleményéhez! To the free-thinking public of every country! Guilllaume Degreef, elnök / Eugéne Hins, főtitkár 1914/2, 56-57
Felekezetnélküli mozgalom Németországban A denominational movement in Germany SZEMLE r. l. 1914/2, 58-59
A szelíd Nietzsche The gentle Nietzsche Sas Andor 1914/2, 59-62
Galilei Kör / „Mit tud a tudomány?” MOZGALOM 1914/2, 62-64
„A becsületes pionír.” "The Honest Pioneer." A NEMZETISÉGI KÉRDÉSHEZ Székely Aladár 1914/3, 65-69
A magyar hegemónia és a nemzetiségek The Hungarian Hegemony and the Nationalities Polányi Károly 1914/3, 69-71
A rutén pörhöz For the ruthenium bun Aradi Viktor 1914/3, 71-73
Galilei. HÁROM ÉVFORDULÓ Molnár László 1914/3, 73-77
Fichte. HÁROM ÉVFORDULÓ Sas Andor 1914/3, 77-82
„Az értelmiség túltengése.” "The Overflow of Intellectuals." Csécsy Imre 1914/3, 83-86
A modern polgári jog és a katolikus-keresztény erkölcstudomány? Modern Civil Law and Catholic-Christian Moral Science? SZEMLE Bech Salamon 1914/3, 87-90
A székesfőváros elemi iskoláinak helyi tanterve és az iskolareform Local curriculum for elementary schools in the capital city and school reform Graber Kornélia 1914/3, 90-93
Az újhitűek gyülekezetében In the congregation of new believers Rubin László 1914/3, 93-94
Eduard Bernstein Budapesten / A Galilei Kör MOZGALOM 1914/3, 94-95
A polgári radikalizmus fejlődése és lehetőségei Development and opportunities of civic radicalism Eduard Bernstein 1914/4, 97-113
Az ochrana The ocher Aradi Viktor 1914/4, 113-116
Iparosodásunk természeti feltételei Natural conditions for our industrialization Lóránd Jenő 1914/4, 117-121
Tengeri sópénzek Sea salt money SZEMLE K. M. 1914/4, 122-124
A rutén skizma-pör Ruthenian schism sz–ur 1914/4, 125-126
Az egységes népoktatási törvényért For the Uniform Law on Public Education G. K. 1914/4, 126
A Szabadgondolkozás Magyarországi Egylete / A Galilei Kör márciusi ünnepe / Selmecbánya Hungarian Association for Free Thinking / March Feast of the Galilee Circle / Banska Bystrica MOZGALOM 1914/4, 126-127
Eduard Bernstein: Ami a marxizmusban maradandó Eduard Bernstein: What is enduring in Marxism 1914/5, 129-144
Polgári radikálisok, szocialisták és történelmi ellenzék Bourgeois Radical, Socialists and the Established Opposition Polányi Károly 1914/5, 144-150
A kultuszminiszter programja The cult minister's program Zigány Zoltán 1914/5, 150-152
Az elméleti és gyakorlati tudományok kapcsolata Relationship between theoretical and practical sciences Hermann Gyula 1914/5, 153-156
Dienes Valeria: A mai lélektan főbb irányai / Szántó Hugó: Az anyag szerkezete / Dienes Pál: Valóság és matematika / Erdős Lajos: Világok keletkezése / Perenczi Sándor: Ideges tünetek keletkezése és eltüntetése és egvéb értekezések a pszichoanalízis köréből / Schiller Ottó: A szépség lényege és értéke Dienes Valeria: The main directions of today's psychology / Hugó Szántó: The structure of matter / Pál Dienes: Reality and mathematics / Lajos Erdős: Origins of the worlds / Sándor Perenczi: The emergence and elimination of nervous symptoms and ego essays from the field of psychoanalysis: and its value KÖNYVEK Cz. K. 1914/5, 156-159
MOZGALOM 1914/5, 159-160
Gazdasági program Economic program Székely Artúr 1914/6, 161-164
Közegészségügyi feladatok Public health tasks Kende Zsigmond 1914/6, 164-168
Közoktatásügyi fel Public education up Király György 1914/6, 168-170
A modern természettudomány perspektívái Perspectives on modern science Wilhelm Ostwald 1914/6, 170-175
A tudományos megismerés útja. Kopernikus–Darwin–Freud The path of scientific knowledge. Copernicus, Darwin, Freud Csáth Géza 1914/6, 175-180
Dósa György és forradalma György Dósa and his Revolution Czóbel Ernő 1914/6, 181-183
Az orosz szerzetes The Russian monk SZEMLE Th. G. Masaryk 1914/6, 184-186
Kultúrfilozófia a főrendiházban Cultural philosophy in the main house 1914/6, 186-188
258 nap 258 days Bálint Aladár 1914/6, 188-190
Galilei Kör MOZGALOM 1914/6, 190-191

1919

Original name English name Rubric Author Pages
A munka prob Fogarasi Béla 1919/1, 1-3
Földreform Land Reform Pikler J. Gyula 1919/1, 4-8
Fizikai és szellemi munka Manual and intellectual Labour Polányi Károly 1919/1, 9-12
Területi integritás Territorial integrity Csécsy Imre 1919/1, 12-13
Konstruktív szocializmus Constructive Socialism Sisa Miklós 1919/1, 15-16
Parasztszegénység tanácsai Poverty poverty advice Sisa Miklós 1919/1, 16-21
Hozzászólás Comment Szemle Rudas Zoltán 1919/1, 21-23
Bábel tornya Tower of Babel Helvéth Géza 1919/1, 25-27
Az orosz szovjet-köztársaság The Russian Soviet Republic Grigorovits 1919/1, 28-30
Fizikai és szellemi munka II. Manual and intellectual Labour Polányi Károly 1919/2, 30-34
Tömeghisztéria és gyávaság. Kis jegyzetek nagy eseményekhez Mass hysteria and cowardice. Small notes for big events Darvas Simon 1919/2, 34-38
A munkástanács határozata Decision of the Workers' Council Politika Sisa Miklós 1919/2, 39-40
Kommunizált termelés Communicated production KONSTRUKTÍV SZOCIALIZMUS Kelen József 1919/2, 41-43
Az egészségügy szocializálása Socializing health care Pártos Zoltán 1919/2, 44-48
Ady Endre köszöntője a Galilei Kör ötéves fennállása alkalmából Endre Ady's greeting on the occasion of the Galileo Circle's five years of existence Ady Endre 1919/3[3], 49-50
Az orosz szovjet-köztársaság The Russian Soviet Republic Grigorovits 1919/3, 51-53
Új szkepticismus New skepticism Polányi Mihály 1919/3, 53-56
A szocializmus új céljai és lehetőségei New Goals and Possibilities of Socialism Lukács Kornél 1919/3, 56-60
Jászi Oszkárról About Oszkár Jászi Buday Dezső 1919/3, 60-62
A béketárgyaláshoz For peace negotiations Politika Sisa Miklós 1919/3, 62-64
Nationalization of insurance KONSTRUKTIV SZOCIALIZMUS Salamon Viktor 1919/3, 64-66
Forradalmak Revolutions Faludi Iván 1919/3, 67-69
Internacionálé Internationale Polányi Károly 1919/3, 69-71
A Galilei Kör vezetőségének jelentése a Kör januári működéséről Report of the Galileo Circle leadership on the operation of the Circle in January 1919/3, 71-72
Szerkesztői hírek Editorial news 1919/3, 72
A széthulló lélek The fallen soul Helvéth Géza 1919/4, 73-77
A szocialista társadalom lélektani előfeltételei I. Psychological Prerequisites of Socialist Society I. Sisa Miklós 1919/4, 77-83
Az értelmiségi osztály és a szocializmus The intellectual class and socialism Iván András 1919/4, 84-86
A tudomány autonomiája és az egyetem autonomiája The Autonomy of Science and the Autonomy of the University Polányi Károly 1919/4, 87-89
Dicsérni jöttem Cézárt… I came to praise Caesar ... Pór Leó 1919/4, 89-91
Az egészségügy szocializálása. (Hozzászólás). Socializing health care. (Comment). Flamm Sándor 1919/4, 91-94
Psychoanalysis ante portas! Psychoanalysis ante port! Storfer A. József 1919/4, 94-95
FOLYÓIRATSZEMLE 1919/5, 96
Kun Béláék Kun Bela Kőhalmi Béla 1919/5, 97-100
A szocialista társadalom lélektani előfeltételei II. Psychological Prerequisites of Socialist Society II. Sisa Miklós 1919/5, 100-105
Oroszország háborús történelme Russia's military history Guttmann Henrik 1919/5, 106-112
Az értelmiségi osztály és a szocializmus, II. The Intellectual Class and Socialism, II. Iván András 1919/5, 113-115
A bolsevizmus Pestre érkezett Bolshevism arrived in Pest Sisa Miklós 1919/5, 115-117
Jog és erőszak Law and Violence Szemle Polányi Károly 1919/5, 117-119
Kurt Eisner Kurt Eisner Forbát Árpád 1919/5, 119-120

Who's who

Nickname Real Name

Notes

  1. P. 126 is missing.
  2. (or Civil)
  3. February.