Szabadgondolat 1913/10

From Karl Polanyi
Jump to navigation Jump to search

Szabadgondolat


Kétségeim

[310] […]

Mozgalom

A Galilei Kör

[335] szeptember két első hetében folytatta és befejezte a nyári szemináriumokat. 13-án dr. Madzsar József Biblia és darwinizmus címmel tartott előadást. Az évmegnyitó előadást dr. Szende Pál tartotta a mai Magyarország alapjairól. Scheff-Dabis László nyitotta meg az ülést. Hangsúlyozta, hogy a Kör ötévi működéséből két tanulság szűrhető le. Az egyik: a társadalmi ideálokért folytatott küzdelemben való résztvétel szükségének kötelességszerű átérzése; a másik az, hogy az ifjúságnak a széleken harcolva, abszolút álláspontokat kell képviselnie, hogy a mozgalmi romanticizmus helyébe a mozgalmi klasszicizmus szempontjait helyezhesse. A Kör nevelő és tanító munkássága is megindult már a diákság élénk részlvétele mellett. Szeptember hó 19-én indult meg dr. Madzsar József vezetésével a leszármazástan problémáival foglalkozó, 23-án dr. Polányi Károly vezetésével a Pikler jogbölcseletét tanító és 25-én dr. Rubin László az élén, a szabadgondolkodó elméletről és törekvésekről tartandó szeminárium.

[…]

Issue Informations

Src: http://mtdaportal.extra.hu/szabadgondolat/1913/1913_10.pdf
Original Publication: Szabadgondolat, 3.10, October 1913
Other Languages:

Lge Name
 EN Free Thought 1913/10
DE
FR Libre Pensée 1913/10
ES El Pensamiento Libre 1913/10