Kétségeim (4)

From Karl Polanyi
Jump to navigation Jump to search

Endre Ady hu.jpg To Read.png
Text in Hungarian to re-read

Valaha a csodákon senki sem csodálkozott. Amióta csodálkozunk rajtuk, nem hisszük el őket.

New az eretnek keresztényeket a cirkuszi fenevadak elé dobatta. II. Fülöp a keresztény eretnekeket az egyházi inkvizíció elé dobatta.

Jézus világosan felismerte, hogy pénzzel és protekcióval még a tevét is át lehet juttatni a tű fokán.

Valaha a mennydörgés szava, ha nem is világosan, de nyomatékosan érvelt Isten létezése mellett. És minden érv magvaként Isten nyila villámlott elő. De amióta az emberiség feltalálta a villámhárítót, azóta az Ég szava félig sem olyan meggyőző.

Ma az egyház szívesen haladna a korral. De a kor nem halad az egyházzal.

Elterjedt nézet, hogy az ateizmus ízléstelen dolog. Mi meg ezt a nézetet tartjuk ízléstelennek. Mert hiába, nincsen kevésbbé ízléses valami, mint elemi kérdésekben az ízlés mértékét alkalmazni.

A vallás szíve mélyén talán nem is bánja, hogy a tudomány már nem áll vele szóba. Hiszen a sülyedés bizonyos fokán túl, valóságos megkönnyebbülés lehet számára az a tudat, hogy az emberiség lemondott róla és hogy a züllés útján semmiféle tekintet sem feszélyezi többé.

Az egyház nem doktriner, kiegyeznék az még az örök haladás elvével is, – de csak a „status quo” garantálása mellett.
p. k.

Text Informations

Reference:
Original Publication: Szabadgondolat, 3.10, 1913, p. 310
KPA: 01/18
Other Languages:

Lg Name
EN My Doubts
DE
FR Mes doutes