A Regnum Marianum cserkészei

From Karl Polanyi
Jump to navigation Jump to search

Endre Ady hu.jpg To Read.png
Text in Hungarian to re-read

The Text

Baden-Powell Robert lovag, a boy scoutok Mózese és tízparancsolatuknak szerzője, éber körültekintéssel gondoskodott róla, hogy az angol ifjúság erkölcsi megújhodását célzó scoutmozgalom a felekezetiség robbantó erőitől eleve megóva legyen. Könyvének háromszázhúsz oldalából egy fél tucatot sem szentel a vallásnak, azt is a következőképen: „A vallás helyes értelme” címen arra tanítja a fiukat, hogy „a vallás nagyon egyszerű dolog: 1. Istenben kell bizakodni és 2. mindenkivel jót tenni.” „Számos vallás van, u. m. római katolikus, protestáns, zsidó, mohamedán és így tovább, de mindben az a fontos, hogy Istenben hisz, mindegyik a maga módján. Egy király hadseregei ezek, csak fegyvernemben különböznek, mint a lovasság, a tüzérség, meg a gyalogság és más-más egyenruhát viselnek.” Így beszél a fiukhoz. Tanítóikhoz pedig ekképen: 2 „Efféle szervezet nem érne célt, ha nem tájékoztatná tagjait a vallást iljetóleg is, a baj a mikéntben van, amelyen ez történni szokott.” És itt egy szerzőt idéz, aki szerint „annyira azon szoktunk lenni, hogy a fiuknak szánt terveinkben elég legyen a vallásból, hogy elfelejtünk benne eleget meghagyni a fiukból.” Ilyeneknek teremtette meg Baden-Powell az angol scoutokat, a mélyen vallásos Angliában, mert éppen a fele- kezeti nevelés eredményeinek fogyatékossága ösztönözte őt erre a kísérletre. A f. é. július havában Birminghamben lezajlott scoutkiállitás, amely a főzéstől az operai éneklésig számtalan produkcióban mutatta be az új nemzedékét, egész Angliát bámulatba ejtette.3 Ma 800.000 boy scout halad a Baden-Powell kijelölte utón és az angol társadalom felekezeti tagoltsága és rideg szekta rendszere sem tudott éket verni ebbe a hadseregbe.

A németek szigorúan követték az angol példát.4 A franciák nemcsak a felekezetiségit zárták ki, hanem magát a vallást is kihagyták. Az éclaireur fogadalmában nincs szó Istenről. De, jegyzetben, megengedik, hogy aki vallásos, az felvehesse abba Istent is.

5 Mert „a francia cserkészek minden erkölcsi hatalmat elismernek és semmiféle tilalmat sem kivannak felállítani”. A franciák tehát liberalizmusból és a béke kedvéért még az Istent is megtűrik, csakhogy kiküszöböljék ezzel a vallási kérdést.

Mind a három nagy kultúrnemzet tehát egy abban, hogy a scoutmozgalomban csak a vallás egyesítő erejét szabad felhasználni, a felekezetiséget pedig szigorúan ki kell zárni.

De minden nemzetnek olyanok a cserkészei, aminőket megérdemel. Magyar cserkész például nincs is, csupán római katolikus, protestáns és zsidó cserkészeink vannak. Sokan ezt bizonyára el sem hiszik, amig nem látják saját szemükkel ezeket a keresztes hadakat vallásos jelvényeik alatt felvonulóban. Csak szabadgondolkodói elfogultság mondhatja, gondolják, hogy a cserkész, ha római katolikus, mindjárt a Regnum Marianum cserkésze. Lehetetlennek tartják, hogy a klerikaliz-

Text Informations

Reference:
Original Publication: “A Regnum Marianum cserkészei”, Szabadgondolat, 3.8, August 1913, p. 251-252
KPA: 01/17 (2 p., copy of the original)
Other Languages:

Lg Name
EN Regnum Marianum Scouts
DE
FR « Les scouts Regnum Marianum »