Szabadgondolat 1914/3

From Karl Polanyi
Jump to navigation Jump to search

Endre Ady hu.jpg To Read.png
Text in Hungarian to re-read

Mozgalom

A Galilei Kör

[96] február havi mozgalmi erejét a diáknyomor ügyében indított akció foglalta, le. A mozgalmat a Kör már fél év óta. készíti elő. Terve eleinte az volt, hogy a mozgalmat a siker érdekében az egyetemmel együtt csinálja meg, de minthogy nyilvánvalóvá lett, hegy a. rektor formai apróságokkal akarja elodázni, sőt lehetetlenné tenni diákgyűlés megtartását, röpíveken a Társadalomtudományi Társaság nagytermében hirdetett nagygyűlésre hívta meg-az egyetemi hallgatókat. A felhívás tartalmazta azokat a pontokat,., melyeket a Galilei Kör a „diákság kívánságai” címmel kibocsátott és a melyet – aláírásával – 2500 diák tett magáévá. A termet zsúfolásig megtöltötték a diákok. A jelenlevők közt feltűnő nagyszámú nőhallgató jelent meg. A gyűlést a Galilei Kör elnöke, Ruttkay-Nedeczky Béla dr. nyitotta meg, rámutatván arra, hogy a diákegyesületek közt egyedül a Galilei Kör az, a mely a diákság kulturális és. gazdasági helyzetével törődik és így a diákság képviseletének tekintheti magát. Csécsy Imre a mozgalom elméleti alapjait ismertette. Ripper Borbála, a határozati javaslatot terjesztette elő. Beszéltek még Dukesz Artúr az egyetem szerepéről, Neumann Antal a segítő egyesületekről és Kádár Imre a diákság gazdasági és nemi nyomoráról. A gyűlés megbízásából 40 tagú küldöttség kereste fel az összes egyetemi tanárokat, hogy a mozgalomra vonatkozólag véleményüket megkérdezzék. Az ankét nagy anyaga feldolgozás alatt áll. A Kör a napi sajtó útján, az egyetemhez és a főváros tanácsához intézendő memorandummal, a tanárokkal való együttes ankéttel, és ha így nem sikerülne, akkor más eszközökkel igyekszik majd akcióját sikeresen befejezni. A hó folyamán előadást tartottak t az orvostanhallgató szakosztályban Rohonyi Hugó dr. egyetemi tanársegéd: A fiziológiai áramok enedete címen, a bölcsészszakosztályban Dienes Pál dr. egyetemi m. tanár Bergsonról. A Társadalomtudományok Szabad Iskolája is február hó folyamán kezdte meg működését. Ezenkívül Polányi Károly dr. tartott Új világszemlélet címen előadást.

A szerkesztésért Pólanyi Károly felelős

Issue Informations

Src: http://mtdaportal.extra.hu/szabadgondolat/1914/1914_03.pdf
Original Publication: Szabadgondolat, March 1914
Other Languages:

Lge Name
 EN Free Thought 1914/3
DE
FR Libre Pensée 1914/3
ES El Pensamiento Libre 1914/3