Kétségeim (2)

From Karl Polanyi
Jump to navigation Jump to search

Endre Ady hu.jpg To Read.png
Text in Hungarian to re-read

Nem bizonyos, hogy Jézus szocialista volt-e. De biztos, hogy nem volt keresztényszocialista.

Az egyház hajdan Isten nagyobb dicsősége érdekében alantas anyagi eszközöket is felhasznált. Ma alantas anyagi céljai érdekében használja fel Isten nagyobb dicsőségét. „A cél szentesíti az eszközöket” még mindig szebb eh colt, mint az, hogy „az eszköz szentesíti a célt.”

Amióta a tudomány kezd tudni valamit, azóta a vallás lett skeptikus. A felvilágosodás százada olyan vakon megbízott a józan ész erejében, hogy amint a vallások tévedéseit felismerte, a papokat azonnal csalóknak nyilvánította. A XIX. század pesszimizmusa találta csak el a lesújtó igazságot, hogy a papság nagy része is hisz a saját csalásaiban és még ahhoz is egy ügy ü, hogy átlátszó játékait maga előtt leleplezze.

A plutokrata zsidóság lelkületben istentagadó és csupán a római katholikus egyház iránti hálás tekintetből, amelynek az olcsó béreket, a kizsákmányolás szabadságát, egész boldogulását köszönheti – tetteti magát ájtatos zsidónak.

Jézus úgy került bele a mai egyházba, mint Pilátus a krédóba.

A Vallás ereje azon a mély lélektani igazságon épül fel: Credo quia absurdum. Ma azonban semmit sem tartunk eleve is lehetetlennek, legfeljebb valószínűtlennek. A valószínűtlent pedig sohasem hitte el senki.

A babonás ember látható kísérteteket hisz, a vallásos pedig láthatatlanokat. A mérleg a babona javára hajlik, mert még a téves tapasztalatok és a képzelődés is magasan felette állanak a merő hiszékenységnek.

Ha a Diana-sósborszeszt is annyit hirdették volna idáig, mint Isten nevét az utolsó ötezer évben, az emberiség az ő tiszteletére is régen egyházat szervezett volna már.

A tudomány sem tud mindent és amit nem ismer, oda szerényen és udvariasan X-et tesz. A vallás igazi szélhámos módra sohasem jön zavarba, hanem az ismeretlent egyszerűen letegezi és „Isten”-nek szólítja.

Jézus azt mondotta: Adjátok meg az államnak, ami az államé. De azt sohasem mondotta, hogy: Adjátok meg az egyháznak, ami az államé. Ahol az emberek a legbutábbak, ott esik meg a legtöbb csoda. Ez pedig nem is csoda.

A vallás csődöt mondott és az egyház a tömeggondnoka. Nem hagyja meghalni, mert belőle él. p. k.

Text Informations

Reference :
Original Publication: Szabadgondolat, September 1913, 282
KPA: 01/18, 8
Other Languages:

Lg Name
EN My Doubts
DE
FR Mes doutes