Dale (ed), Karl Polanyi: The Hungarian Writings

From Karl Polanyi
Revision as of 04:33, 29 September 2019 by Santiago Pinault (talk | contribs) (→‎Part V: Correspondence)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Polanyi 2016

DALE Gareth (ed), Karl Polanyi: The Hungarian Writings, Manchester University Press, 239 p.

Translations by Adam Fabry.

References:

  • Polanyi 2016
  • Dale 2016b (introduction)

Table of Contents

Part I: Religion, metaphysics and ethics

English Name Hungarian Name Year Pages
Culture - Pseudo-culture Kultura – ákultura 1909 41-44
Preface to Ernst Mach’s The Analysis of Sensations 1910 45-48
Credo and Credulity Hit és hiszékenység 1911 49-51
On the destructive turn A destruktiv irányról 1911 52-54
Speech on the Meaning of Conviction Beszéd a meggyözödésröl 1913 55-59
A Lesson learned Tanulság 1913 60-63
The Calling of a Generation A mai nemzedék hivatása 1918 64-73
Oration to the Youth of the Galilei Circle Szózat a Galilei Kör ifjúgához 1919 74-78
The Resurrection of Jesus Jézus feltámadása 1923 79-80

Part II: Political ideas and ideologies

English Name Hungarian Name Year Pages
The Crisis of our Ideologies Nézeteink válsága 1909 83-85
The Test of Socialism A szocializmus próbája 1918 86-91
Law and Violence Jo gés erőszak 1919 92-93
Civil War Polgárháború 1919 95-98
Believing and Unbelieving Politics Hivö és hitetlen politika 1921 99-10
The Constitution of socialist Britain A szocialista Nagybritánnia alkotmánya 1922 108-110
H.G. Wells, the socialist H.G. Wells, a szocialista 1922 111-114
Karl Kautsky and democracy Karl Kautsky és a demokrácia 1922 114-117
The Guild Socialism A gildszocializmus 1922 118-120
Guild and State Gild és állam 1923 121-122
The Historical Background of the Social Revolutionaries A szociálforradalmárok pörének történelmi háttere 1922 123-126

Part III: World politics and philosophy of history

English Name Hungarian Name Year Pages
The Clowns of World Peace A világbéke Dummer August-jai 1918 129-137
New Era Új idöszámitás 1922 138-141
The Question of War and Peace in Geneva Háború és béke kérdése Genfben 1923 143-145
Uncle Polly… Polly bácsi… 1922 146-148
The Rebirth of Democracy A demokrácia feltámadása 1922 149-150
Titanic Journalism Titáni publicisztika 1922 151-154
H.G. Wells on Salvaging Civilisation H.G. Wells, a civilizáció megmentéséről 1923 155-158
The Defenders of Race of Berlin A berlini fajvédők 1923 159-160
Whites, Blacks and Browns Fehérek, feketék, barnák 1923 161-162
The Emergence of Crossman Opposition A Crossman ellenzék felvonulása 1946 163-166

Part IV: Hungarian Politics

English Name Hungarian Name Year Pges
Radical Bourgeois Politics Radikális polgári politika 1913 169-170
Magyar Hegemony and the Nationalities A magyar hegemonia és a nemzetiségek 1914 171-173
Bourgeois Radical, Socialists and the Established Opposition Polgári radikálisok, szocialisták és törtenelmi ellenzék 1914 174-180
The Programme and Goals of Radicalism: and Address to the general Assembly of the Radical Party A Radikalizmus Programmja és Célja 1918 181-190
Radical Party and bourgeois party Radikális párt és Polgári párt 1918 191-196
Manual and intellectual Labour Fizikai és szellemi munka 1919 197-203
The Galilei Circle: a Balance Sheet A Galilei Kör mérlege 1929 204-208
Concealed Foreign Rule and Socialist Economics Leplezett küluralom és szocialista közgazdaság 1956 209-210

Part V: Correspondence

Correspondant Year Pges
Georg Lukacs August 1908 213
Georg Lukacs December 1908 214-215
Endre Ady February 1909 215
Maria Lukacs October 1911 216-217
Georg Lukacs January 1912 217-219
'The goal of Hungarian democracy', letter to the editor of A Látahár March 1927 219-220
Mihály Károlyi December 1944 220
Mihály Károlyi April 1946 220-224
Oscar Jaszi May 1946 224-225
Endre Havas October 1946 226-227
Oscar Jaszi October 1950 227-230
György Heltai April 1960 231-232
Istvan Meszaros March 1961 232-236
Editors of Új Látóhatár April 1961 236-237
Istvan Meszaros April 1961 237-238
Georg Lukacs May 1963 238-239
Georg Lukacs January 1964 239