Review of Az egyelvű világszemlélet by Samu Fényes

From Karl Polanyi
Jump to navigation Jump to search

Endre Ady hu.jpg To Read.png
Text in Hungarian to re-read

Az egyelvű világszemlélet. Írta dr. Fényes Samu. Népszerű előadások. I. rész. Az Úttörő Könyvtára. Budapest, 1913.

A kormány minden érdemleges ok és indok nélkül nemrég feloszlatta a szabadgondolkodó irányban, tanító és ismeretterjesztő Úttörő-Társaságot. A megrendszabályozott egyesületnek most olyan védőirata jelent meg, amely több az Úttörő társaság magánügyénél. Fényes Samu a Társaság alapítója, lelke és terjesztője, kiadta első részét azoknak az előadásoknak, amelyeket mindenfelé az egyelvű világszemléletről (monizmus) tartott. Amióta egy Wilhelm Ostwald vezetése alatt a német szellem élet számos kitűnősége (W. Blossfeldt, F. Oppenheimer Fr. Jodl stb.) egyesült a Monisteabund-ban az egyelvű világszemlélet kiépítésére és gyakorlati követelményeinek megvalósítására, amióta a császárné minden tiltakozása ellenére megtartott „felekezetiségnélküli – gyűléseken” egyetlen hónap lefolyása alatt nem kevesebb mint 7500 kilépés történt a tartományi egyházból, azóta a „tudomány vallása,” amint magát a monizmus nevezi, joggal tarthat számot arra, hogy a világnézetek versengésében még ellenfelei által is komolyan vétessék. Mi, szabadgondolkodók pedig, akik mindég rendszert, – és ha az gyakorlati köve- teléseinket még oly erősen alapozná is meg, – csak akkor ismerünk el helyesnek, ha az ettől függetlenül megállja a kritikát, – közel állunk annyiban minden monisztikus rendszerhez, hogy [29] épen ezek azok, amelyek a legkönynyebben és a legszigorúbban kritizálhatok meg. Egyelvű rendszereknél könynyebb a hibát felfedezni, mint két vagy több elvű rendszereknél. Igaz tehát, a mi „monizmus”-unk csupán a tekintély elvével szemben a kritika elvének egyeduralmát, a kritika monizmusát jelenti. De ezzel már egy lépéssel tovább is haladtunk. Az összes többi gondolatrendszerek közül ezzel a tudományt emeltük ki, mert ez az, amelyben a kritika az uralkodómódszer. A szabadgondolat álláspontjából ítélve tehát, a tudományon felépülő egyelvű rendszereket illeti mindenképen elsőség a többi fölött. Ezekkel kell elsősorban foglalkozni és bár helyességük még a priori ezért fenn nem áll, esélyük erre nagyobb, mind mindenféle más rendszeré.

Fényes Samu könyve az egyelvűvilágszemlélet erkölcsi tartalmát helyezi előtérbe és egész ismereti anyagát szolgálatába helyezi. Csupalélek, csupaszív írás, egy gazdag egyéniség átérzett és átélt megnyilatkozása, teremtő ember alkotása.

Text Informations

Reference:
Original Publication: Szabadgondolat, 4.1, January 1914
KPA: 01/22 Other languages:

Lg Name
EN Review of Az egyelvű világszemlélet by Samu Fényes (English Version)
DE
FR « Recension de Az egyelvű világszemlélet par Samu Fényes »