Kiket tart H.G. Wells a világtörténelem legnagyobb alakjainak?

From Karl Polanyi
Jump to navigation Jump to search
KPA 01-52, 23.jpg
KPA 01-52, 24.jpg

„Ki volt nagyobb: Nagy Sándor vagy Julius Caesar? Kik voliak hát a legnagyobbak…?” - látzólag azok. Amikor az emberek tömego igy kérdez, voltaképen vezért választ magának élök és holtak közül egyaránt. A nagy emberek azért nem dönthetik el a nagy tömeg sosárt, mert végeredményben a nagy tömeg dönti el, hogy ki volt igazán nagy. Az embori nagyság szobrát minden nemzedék a maga képére teremti meg. És a nagy nemzedékek azok, amelyek a letünt nemzedékek emberei közül uj nagyokat szemelnek ki. A „nagy ember”: a lelkek választott vezére.

A mult idők hét legnagyobbja tehát az a hét, aki a maga korában azt akarta, omit a jelen nemzedek az emberiség valódi feladatának ismer el H. G. Wells terjedelmes „Viiágtörténelmé”-ben az emberi szolidaritás megszvésében látja ezt a feladatet. Akik szerencsének vagy lehetségüknak köszönhető hatalmukat erre a célra forditkják, azok a valóban nagyok. Kis ember az, aki, hiuságból vagy önzésből, nem ezt a célt szolgálja hatalmával, akár leiki hatalom az. Nagyak azt kell tiszelni, aki a lehetőség határai között a legmagasabb erkólesi egység szálaival a legnagyobb emberi közületet füzi össze. Kis emberek, akik a háborus diesőség rabjai. Kis emberek, kik az élő hitrovására tágitják az egyházak hatalmát. Nagyok, akik békét teremtenek a Földön. Még nagyobbak, akik a leikek békéjét igaz közületekben azervezik meg. Legnagyobbak az igaz próféták, akik a szeretet tanát előszőr tanitották és árván szenvedtek meg érte egy süket világban. Nemesak az érdemük, hanem a történelmi szerepük is ezekének a legnagyobb. Wells „Világtörténelmének” a voltaképeni hőse a nazaréti Jézus, akinek a láthatatlan ostora immár majdnem kétezer év óta forradalomról forradalemra kergeti a nagyobb emberi egyenlőség, a több lelki szabadság és a valóbbra vált emberi szeretet után vágyakozó lelkeket.

Ezzel a mértékkel mérve, a letünt nemzedék, „nagyjai” nem voltak azok: Se Nagy Sándor, aki orientális istenbálványt engedett magából esinálni, elárulva ezzel az árja hellének egyéniség- és szabadsághitét; az egyptomi Ammon Rá papsága lebirta Aristotles hiu tanitványát. Se Julius Caesar, akit Nagy Sándor hagyományai megigéztek. Se Nagy Károly, akinek Julius Caesar volt a Nagy Sándora. Se Napoleon, aki esak ezen elődeinek a suerepét, de azonfelül rosszhiszemüen játszotta el ujból. Ezek a rossz szolgák, akik elásták a reájuk bizott talentomot.

Az emberiség jó szolgái mások. Azt a hetet választottuk itt ki, akikről a „Világtörtélem” tanulmányozása kösben ugy éreztük, hogy ezeknek kivánja juttani a pálmát H. G. Wells. Ime a következök:

Akhnaton

Amenofis a első fáráo volt, aki vonakodott isten lenni. Ennek jeléül levetette az Amenofis nevet, amely Ammon Rá istennel azonositotta a viselőját ás az Akhnaton nevet vette fel. Akhnaton annyit tesz: a Nap diesősége. Akhnaton az egyptomi áe sziriai versengö vallások és szekták templomait becsukatta és az egymásra féltékenykedő helyi istenségek helyébe ay egy-istenség hitát, a Nap vallasát léptette. Ammon Rá karnaki templomanák hatalmas papsága tizennzolo esztendőn keresztül hiába lázadozott a lángeszu ujitó szellemi ogyégtörekvései ellen. Mint eretnek halt meg a fáraói trónon, Kriztus előtt 1358-ban a farizeusok fogesikorgató dühétöl kisérve.

Endre Ady hu.jpg Keyboard Type.png
A gépelni kívánt magyar szöveget

Nabonidus

Sidatta Sakya Gaotama

Asoka

Nagy Konstantin

Tai Cung

A nazaréti Jézus

KPA 01-52, 24 (Ana Gomez).jpg
KPA 01-52, 24-2.jpg

1922 esztendö elött születt Nazarétban. Férfi korában azt tanitotta, hogy a szeretet utján ez az egység valóságra válhatik. E tan hitelént vértanu halált halt. Bár még ma is csak halványan dereng elöttünk e szemünket uj utra téritö tan értelme, a nazaréti Jézus születése óta eltelt évszázadok történelmet e tan nélkül megérteni nem lehet. Sem a ________ __ a ferencrendiek mélyen ____ kulturmunkáját, sem a reformáclő és a para__lázadások, sem a francia formalalom és a szocialismus társadalomátalakitó lendeletét. Mert ezen évszázadok leghatalmasabb hejtóereje as, amit - egyhátak, papok és pápák ellenéro - Jézus óta nem tudnak soha többé egészen elfelejteni az emberek: hogy csak kölesönőn igazságosságban, lelki szabadságban és valóra váltott szeretetben találhatjuk meg a mennyek országát a Földön.

Text Informations

Reference:
Original Publication: Bécsi Magyar Újsag, 1922
KPA: 01/52, 23-24
Other languages:

Lg Name
EN Who does H.G. Wells Consider to be the Greatest Figures in the World History?
DE
FR « Qui sont les plus grandes figures de l’histoire mondiale pour H.G. Wells ? »