Az esküdtszéki reform: Difference between revisions

From Karl Polanyi
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
[210] Az ősember – mint  Feuerbach  mondotta  – Istent  a  saját  képére  teremtette. Ezért mutat fel az annyi atavisztikus mondát. p. k
[210] Az ősember – mint  Feuerbach  mondotta  – Istent  a  saját  képére  teremtette. Ezért mutat fel az annyi atavisztikus mondát. p. k
[221] Minden út Rómába vezet, ha visszafelé megyünk rajta! p. k


== The Text ==
== The Text ==


Ausztriának  csak  egy   f
Ausztriának  csak  egy főrendiháza   van  és  így  az  „esküdtszék reformja”    ott    egyelőre   papiroson    marad.    Nekünk    sajnos    két    főrendiházunk   is  van  és  nem  tudni,  melyikre  illik  rá  jókban  az, hogy  „urakháza”.  Balogh  Jenő mindenesetre  helyes  érzékkel  az  u.  n.  képviselőház   elé  terjesztette  azt  a  javaslatát,  amelylyel  egy elvi  jelentőségű esetben,  mint aminő a  nyomtatvány  útján  elkövetett  királysértés  vétsége,  az  esküdtszék  alól  ki  akarja rántani  a  gyékényt.  A  bejelentett  „sajtótörvény”  is  úgy  látszik,  be  nem  jelentett „esküdtszéki  reform”-nak  készül.  Hát  majd  mire  készül  akkor  a  sanda  mészáros,  ha egyszer  megtanul  egyenesen  nézni  és  bejelenti  „az  igazi  esküdtszéki  reformot”,  amint  azt  a „P.  LI.”  és  a  „B.  H.”  nem  szűnnek  meg  napirenden  tartani  .  .  .  Ausztriában  egyelőre  csak  a hivatásos  urak,  a  főrendek  mulatnak  azzal,  hogy a nép intézményeit ócsárolják és in effigie máglyára vessék.
ő
rendiháza   van  és  így  az  „esküdtszék  
reformja”    ott    egyel
ő
re   papiroson    marad.    Nekünk    sajnos    két    f
ő
-
rendiházunk   is  van  és  nem  tudni,  melyikre  illik  rá  jókban  az,    
hogy  „urakháza”.  Balogh  Jenő mindenesetre  helyes  érzékkel  az   
u.  n.  képviselő
ház   elé  terjesztette  azt  a  javaslatát,  amelylyel  egy  
elvi  jelent
őségű esetben,  mint   aminő a  nyomtatvány  útján  elkövetett  királysértés  vétsége,  az  esküdtszék  alól  ki  akarja   rántani  a  gyékényt.  A  bejelentett  „sajtótörvény”  is  úgy  látszik,  be  nem  jelentett   „esküdtszéki  reform”-nak  készül.  Hát  majd  mire  készül  akkor  a  sanda  mészáros,  ha   egyszer  megtanul  egyenesen  nézni  és  bejelenti  „az  igazi  esküdtszéki  reformot”,  amint  azt  a „P.  LI.”  és  a  „B.  H.”  nem  szűnnek  meg  napirenden  tartani  .  .  .  Ausztriában  egyelőre  csak  a   hivatásos  urak,  a  főrendek  mulatnak  azzal,  hogy a nép intézményeit ócsárolják és in effigie máglyára vessék.


Az   „esküdtszék   reformja”     tisztában   vagyunk   vele    –    azóta    szükséges,  amióta  ez  az  intézmény  kezd  a  gyakorlatban  beválni.  A  polgárjogok  biztosítékaképen  jött  létre  és  mindenki  meg  volt  vele  elégedve,  amíg  a  polgári  jogokat  esetrő
Az „esküdtszék reformja” – tisztában vagyunk vele    –    azóta    szükséges,  amióta  ez  az  intézmény  kezd  a  gyakorlatban  beválni.  A  polgárjogok  biztosítékaképen  jött  létre  és  mindenki  meg  volt  vele  elégedve,  amíg  a  polgári  jogokat  esetrőlesetre   elárulta.  De  amióta  a  polgárjogokat  néha  valóban   megvédelmezi,  azóta  halálra  van  ítélve.  Amíg  politikai  perekben   az  esküdtszék  csak  úgy  ítélt,  akár  az  állam  által  fizetett  és  a  kormány  által  előléptetett  szakbíróság,  addig  az  esküdtszéken  semmi  reformálni  valót  sem  találtak.  Amíg  szocialista  perekben  az  esküdtszék  12  esküdtje  csak  azért  ült  ott,  hogy  ellesse  a  3  szakbíró  szándékát  és  azt  verdiktbe  öntse,  addig az „a  néplélek szabad  megnyilatkozása”  volt.  Amíg  a  „népbírák”  csak  arra voltak  jók,  hogy  akkor  is  elítéljék a „lelketlen  izgatót”,  amikor  a  szakbíróságot  esetleg  jogi  vagy  elméleti  aggályok  feszélyezték,  addig  az  esküdtszék  „a  polgárság    élő lelkiismerete”    volt.    Amíg    az    esküdtpolgárok    az államrend elleni támadást  láttak az    „Elvtársak!”    megszólításban, lázadást  a  jogtűben  és  pokolgépet  minden  kavicsban,  amelylyel  egy  ablakot  bevertek,  amíg  a  jámbor  népbírákat  akár  a  szavazónyájat    vagy    templomtölteléket    fel    lehetett    használni    mindenfajta    misztifikációra,    amelyet    az    uralkodóosztály    Justicia    istenasszony    nevével  elkövetni  merészkedett,  –  addig  az  szabad  polgárok  szabad  esküdtszéke  volt,  a  tiszta  erkölcs  támasza,  talpköve,  mely  ha  megvesz, Róma ledől s rabigába görnyed!
l-esetre   elárulta.  De   
amióta  a  polgárjogokat  néha  való
ban   megvédelmezi,  azóta  halálra   
van  ítélve.  Amíg  politikai  perekbe
n   az  esküdtszék  csak  úgy  ítélt,   
akár  az  állam  által  fizetett  és  a  kormány  által  előléptetett  szakbíróság,  addig  az  esküdtszéken  semmi  reformálni  valót  sem  találtak.  Amíg  szocialista  perekben  az  esküdtszék  12  esküdtje  csak  azért  ült  ott,  hogy  ellesse  a  3  szakbíró  szándékát  és  azt  verdiktbe  öntse,  addig   az   „a  néplélek   szabad  megnyilatkozása”  volt.  Amíg  a  „népbírák”  csak  arra voltak  jók,  hogy  akkor  is  elítéljék   a   „lelketlen  izgatót”,  amikor  a  szakbíróságot  esetleg  jogi  vagy  elméleti  aggályok  feszélyezték,  addig  az  esküdtszék  „a  polgárság    élő lelkiismerete”    volt.    Amíg    az    esküdtpolgárok    az államrend elleni támadást  láttak az    „Elvtársak!”    megszólításban, lázadást  a  jogtűben  és  pokolgépet  minden  kavicsban,  amelylyel  egy  ablakot  bevertek,  amíg  a  jámbor  népbírákat  akár  a  szavazónyájat    vagy    templomtölteléket    fel    lehetett    használni    mindenfajta    misztifikációra,    amelyet    az    uralkodóosztály    Justicia    istenasszony    nevével  elkövetni  merészkedett,  –  addig  az  szabad  polgárok  szabad  esküdtszéke  volt,  a  tiszta  erkölcs  támasza,  talpköve,  mely  ha  megvesz, Róma ledől s rabigába görnyed!


Amíg  tehát  az  esküdtszék  felesleges  volt,  mert  csak  a  szak-  bíróság    feladatát    kendőzte    népszerű álarccal,    addig    szükségesnek    tartották.  De  amióta  a  „Népszavát”  nem  ítélik  el  úgy,  mint  ahogy  azt  az  ügyész  úr  elő
Amíg  tehát  az  esküdtszék  felesleges  volt,  mert  csak  a  szak-  bíróság    feladatát    kendőzte    népszerű álarccal,    addig    szükségesnek    tartották.  De  amióta  a  „Népszavát”  nem  ítélik  el  úgy,  mint  ahogy  azt  az  ügyész  úr  elő

Revision as of 23:27, 27 April 2017

[210] Az ősember – mint Feuerbach mondotta – Istent a saját képére teremtette. Ezért mutat fel az annyi atavisztikus mondát. p. k

[221] Minden út Rómába vezet, ha visszafelé megyünk rajta! p. k

The Text

Ausztriának csak egy főrendiháza van és így az „esküdtszék reformja” ott egyelőre papiroson marad. Nekünk sajnos két főrendiházunk is van és nem tudni, melyikre illik rá jókban az, hogy „urakháza”. Balogh Jenő mindenesetre helyes érzékkel az u. n. képviselőház elé terjesztette azt a javaslatát, amelylyel egy elvi jelentőségű esetben, mint aminő a nyomtatvány útján elkövetett királysértés vétsége, az esküdtszék alól ki akarja rántani a gyékényt. A bejelentett „sajtótörvény” is úgy látszik, be nem jelentett „esküdtszéki reform”-nak készül. Hát majd mire készül akkor a sanda mészáros, ha egyszer megtanul egyenesen nézni és bejelenti „az igazi esküdtszéki reformot”, amint azt a „P. LI.” és a „B. H.” nem szűnnek meg napirenden tartani . . . Ausztriában egyelőre csak a hivatásos urak, a főrendek mulatnak azzal, hogy a nép intézményeit ócsárolják és in effigie máglyára vessék.

Az „esküdtszék reformja” – tisztában vagyunk vele – azóta szükséges, amióta ez az intézmény kezd a gyakorlatban beválni. A polgárjogok biztosítékaképen jött létre és mindenki meg volt vele elégedve, amíg a polgári jogokat esetrőlesetre elárulta. De amióta a polgárjogokat néha valóban megvédelmezi, azóta halálra van ítélve. Amíg politikai perekben az esküdtszék csak úgy ítélt, akár az állam által fizetett és a kormány által előléptetett szakbíróság, addig az esküdtszéken semmi reformálni valót sem találtak. Amíg szocialista perekben az esküdtszék 12 esküdtje csak azért ült ott, hogy ellesse a 3 szakbíró szándékát és azt verdiktbe öntse, addig az „a néplélek szabad megnyilatkozása” volt. Amíg a „népbírák” csak arra voltak jók, hogy akkor is elítéljék a „lelketlen izgatót”, amikor a szakbíróságot esetleg jogi vagy elméleti aggályok feszélyezték, addig az esküdtszék „a polgárság élő lelkiismerete” volt. Amíg az esküdtpolgárok az államrend elleni támadást láttak az „Elvtársak!” megszólításban, lázadást a jogtűben és pokolgépet minden kavicsban, amelylyel egy ablakot bevertek, amíg a jámbor népbírákat akár a szavazónyájat vagy templomtölteléket fel lehetett használni mindenfajta misztifikációra, amelyet az uralkodóosztály Justicia istenasszony nevével elkövetni merészkedett, – addig az szabad polgárok szabad esküdtszéke volt, a tiszta erkölcs támasza, talpköve, mely ha megvesz, Róma ledől s rabigába görnyed!

Amíg tehát az esküdtszék felesleges volt, mert csak a szak- bíróság feladatát kendőzte népszerű álarccal, addig szükségesnek tartották. De amióta a „Népszavát” nem ítélik el úgy, mint ahogy azt az ügyész úr elő menetele éppen megkívánta volna és ráadásul még Kovács Gyulát is felmentették, kiderülvén tehát, hogy valóban milyen szükség van az esküdtszékre, hogy annak alkalmazkodási képessége és biztonsági szelepvolta minőnagy hasznokat hajthat válságos időkben a közéleti erkölcs és magasabb emberi értékek nézőpontjából, azóta az esküdtszék, amelyet hova- tovább egy fél évszázada ismertek, hirtelen „nem vált be”. Miért [212] „nem vált be” éppen akkor, amikor bevált, miért „volt szükség rá” addig, amíg semmi szükség sem volt rá és most, hogy végre valóban szükség van rá, miért derül ki éppen akkor, hogy voltaképen felesleges, sőt káros is? Az esküdtszék ellenségei azonb an nem hagyják magukat sarokba szorítani. Szerintük nem err ő l van szó, hanem az esküdtszék egyéb m ű ködésér ő l. Az esküdtszék t. i. nemcsak politikai perek- ben ítél, hanem közönséges b ű ncselekmények tárgyában is, és pedig éppen f ő benjáró b ű nök tárgyában. Igaz ugyan, hogy az esküdtszék jelent ő sége a politikai ítélkezéssel van elválhatatlanul egybeforrva, hogy ez a hatásköre tette azt a demokrácia büszke- ségévé, az alkotmányosság mentsvárává, a szabadság zálogává és miegyébbé, aminek azt több-keve sebb joggal, amíg engedelmes háziállat volt az uralkodóosztály elnevezte, de erről hirtelenül mindenki megfeledkezik.

Hirtelenül az esküdtszék nem egyéb, mint bíróság, akár a járásbíróság, vagy az elöljáróság mint elsőfokú iparhatóság. Hirtelenül csak arról van szó, hogy Vucsetics Mária 19 éves mindenest, aki miután kedvesére lúgot öntött és a többit szép rendesen felhaj- totta, de mégsem halt bele, utóbb pedig, amiután felmentették, de kenyeret nem adtak neki, ugyancsa k Vucsetics Máriának nevezett, de anyakönyvezetlen csecsem ő jét, még miel ő tt az egy órája ezen a világon lett volna, a test és lélek gyötrelmeitől megtörtén visszaengedte a másikba, hogy így az éhenhalástól megmentse sze- génykét, ismét felmentették. . . Hirtelenül csak arról van szó, hogy az esküdtszék talán túlsok ilyen Vucsetics Máriát enged át büntetlenül . . . Legjobb lesz tehát e ltörölni, hirtelenül így folytat- ják, mert akkor Vucsetics Mária a szakbíróság elé kerül és ott az ilyen nem történhetik meg. Mint látnivaló, hirtelenül kizárólag Vucsetics Máriáról beszél mindenki, akivel különben senki sem törődik és hiába magyarázzuk, hogy az esküdtszékről van szó, arról, amelyet a 48-iki forradalmak teremtettek avégett, hogy az uralko- dók törvényei és az uralkodók birái elől menedéket találhasson a nép saját választottjainak esküje mögött, az esküdtszékről, amelynek a forrásaihoz jár ifjúi erőt inni az igazság, ha eltikkadt a paragrafusok sivatagában és amelyre támaszkodva a jog lebírhatatlan őserőt sziv magába, mert a szülőanyját, a népet érzi a talpa alatt.

Hiába magyarázzuk azt is, hogy Vucsetics Máriával nincs is baj és hogy az ilyen ítélkezés még mindig jobb, mint a szakbíróságé, amely ilyenkor mindig rossz. így sem sikerül őket sarokba szorítani. Helyesebben sikerül, de éppen ebben a sarokban érzik jól magukat. Legfőbb vágyuk elhitetni a világgal, hogy valóban az esküdtbíróságnak a közönséges bűncselekményekkel szemben tanúsított magatartása teszi őket olyan hirtelen „reformistákká”. Legfőbb vágyuk, hogy észre ne vegyék azt a lázas figyelmet, amelylyel az esküdtszék minden politikai ítéletét követik és azt a petyhüdt közönyt, amelylyel a Vucsetics Máriák sorsát kísérik . . .Bármennyire nyilvánvaló minden figyelmes szemlélő számára, [213] hogy az „esküdtszéki reform” ki zárólag attól a bosszúérzést ő l van sugallva, amelyet a reakció a titokban szövetségeseihez számított esküdtszék árulása miatt táplál, nézzük meg mégis mi az igazság abból, amit ürügyként hoznak fel és amit legalább nyíltan han- goztatni mernek? Épp a f ő benjáró deliktumok (gyilkosság, emberölés, gyermek- ölés stb.) azok, amelyeknek a te rén az esküdtszék annyi meg- hatóan méltányos és felemel ő en igazságos ítéletet hozott és hoz még naponként, olyan ítéleteket, amin ő ket semmiféle szakbíróság, még ha angyalokból állana is, sem hozhatna meg. Igaz, az esküdt- szék gyakran felment, mert nin csen módjában kis büntetést ki- szabni, habár az volna a helyén. De sokkal gyakrabban kis bunte” léseket szab ki a szakbíróság, mert nincs módjában felmenteni, olyankor, amikor pedig csakis teljes felmentés volna a helyén. Ε részben tehát a különbség az, hogy kétség esetén a szakbíróság a vádlott ter- hére, az esküdtszék pedig a vádlott javára kénytelen korrigálni. De vannak azért az esküdtszéki ítélkezésnek olyan megtévelye- dései és érzelmi baklövései is, amelyek a mai érzékenyebb meg- ítélés mellett néha valóságos igazságszolgáltatási botrányokká fajulnak. Ilyen volt Haverda Mária felmentése Szegeden, a Zsi- linszky fiuké Békéscsabán és Pesten . Ilyen volt az osztrák Hilsneré, akit a vérvád oktalan meséje alap ján a fanatizált esküdtszék két- szer is ártatlanul halálra ítélt. A bűnös ur meg az ártatlan zsidó, mind a kett ő vel szemben elfogultak voltak az esküdtek, az urnák javára, a zsidónak terhére. De há t valóban ez az egészen kivéte- les érzelmi ítélkezés az, amely úgy fáj a „reformisták”-nak? Hiszen a Hilsner-eset egyedül áll és még arra is mindég van kegyelem!

Ami pedig a vádlott javára való tévedéseket illeti, amelyeket Justiz-Haupttreffereknek nevezhetnénk, azok, bár kétségtelenül az igazságszolgáltatás hátrányára vannak, elenyésznek az esküdtszék sajátlagos előnyei mellett és különben is mindig ritkábbak lesznek. Valamikor az egész igazságszolgáltatást lutrinak tekintették, akár mindjárt istenítéletnek nevezték, akár csak inkvizíciónak, vagy „kötött bizonyításnak”. Az anyagi igazság győzelmét nem várta senki a bíróságtól és éppen ezért az esküdtszék verdiktjét is régebben csak afféle „népítélet”-nek tekintették. Újabban még a verdikttől is megköveteljük, hogy szigorúan a bizonyítás eredményére támaszkodjék, mint ahogy Angliában régtől fogva van. Érzékenyebbek lettünk az esküdtek igazmondásának az igazsága iránt és nem az esküdtek színvonalának a sülyedése, hanem kétségen kívül a közönség tárgyilagosságának és az anyagi igazság iránti érzékének rohamos megnövekedése idézte elő a jelenlegi visszásságokat. Egy oknál több, hogy az esküdtszéktől ne tágítsunk. Ritka kivételekt ől ugyanis, mint aminők az említett tévítéletek, eltekintve, az esküdtszék verdiktjei teljesen megfelelnek jogérzésünknek és ezeket a verdikteket másképpen, mint esküdtszék által ma megkapni teljes lehetetlenség. Vagyis: az esetek túlnyomó többségben a szakbíróság bármily humánus, bármily szabad jogalkalmazású, bármily haladó legyen is az, teljesen képtelen arra, hogy me [214] felelő ítéleteket hozzon. A szakbíró ság kezében a felháborító és vérlázító botrány volna a szabály és a megnyugtató ítélet a ritka kivételé. Hiszen a szakbíróság ítéletei így is gyakran elkeseritő en igazságtalanok, csakhogy senki azon meg nem botránkozik, mert hát – mit tegyen szegény . . . Látszólag az fáj a „reformisták”- nak, hogy a b ecsületéért gyil- koló férj, a jobb id ő ket látott betör ő, az elhagyott úrilány és az esküdtszék egyéb Marlitt-kedvencei, akik még most is titkos érzelmi tartalékokból húzzák a méltányosság uzsorakamatait, elte- relik az igazság útjáról az ár tatlan esküdtet és érzelmeinek adják el a lelkét. „Több objektivitást!” – ezt látszik követelni a reformista tábor és ezért megy

 a  szakbírósághoz,  ahol  –  mint  

látni fogjuk – biztos benne, hogy kevesebbet talál. Mert az és- küdtek – és ezt megmutatták a politikai perek egész sorozatá- ban – ma kevésbé nézik az érzelmeiket és jobban az igazságot, mint régen. Ez a valóság. Az fáj a reakciónak, hogy az esküdtek kezdenek felemelkedni a bírói hivatás magaslatára és fel tudnak az ügyészi tekintély és a BéHá-hipnózis hatása alól szabadulni egy objektívebb és elfogulatlanabb néz ő pont javára. Ma már fel- mentik a „Népszavát”, bárha minden sora fáj is a polgári fülek- nek, ha a sajtószabadságot kell ezzel megvédeni és egy ízléstelen és otromba pornográfiát is felmente nek a „szemérem elleni vétség” vádja alól, ha ezzel dokumentálhatják, hogy bármily utálatos is a pornográfia, még utálatosabb egy állam, amely a m ű vészettel csak a pornográfia üldözése révén érintkezik! Az esküdtszék ma már igazságosab b, mint volt, mert kevesebb érzelmi elemet enged szóhoz. A politikai perekben a tárgyilagos ítélkezés mind gyakoribb lesz. Ez fáj a reformistáknak. És hogy err ő l a tárgyról eltereljék a figyelmet, de viszont érveket is keres- senek az esküdtszék elle n, hirtelen rájöttek, hogy túlsok az érzelmi ítélet – a közönséges deliktumok teré n. Igaz, ott is kevesebb van, mint volt. De tekintve, hogy na gyobb a lárma körülöttük, többnek látszik. És ha még nagyobb lesz a lárma, el ő áll majd egy rossz- májú ember, aki úgy kergeti el a legyet az alvó pásztor orráról, mint az egyszeri medve, aki ezt egy sziklával eszközölt és össze- zúzta szegénynek a fejét ... Az „esküdtszéki reformerek” túlnyomóan veszedelmes csalók. Me.rt kevesen vannak olyanok, akik az esküdtszéken esetleg eszközölhető detailmunkát tekintenék feladatuknak. De van egy csalhatatlan jel, amélylyel az agyongyógyító reformistákat a jószándéku orvosoktól meglehet különböztetni:

Aki a közönséges bűncselekmények terén beszél hatásköri megszorításokról vagy reformokról, azt hallgassuk meg nyugodtan, hátha tisztességes ember.

De aki a politikai, elsősorban a nyomtatvány utján elkövetett cselekményeket akarja rendszabályozni, az ilyen „reformistát” nem szabad komolyan venni, hanem le kell leplezni!

References

Reference:
Original Publication: “Az esküdtszéki reform”, Szabadgondolat, 3.7, September 1913, p. 211-214 (La réforme du jury)
KPA 01/14 (4 p., copie de l’original)