Az egyház a természeti

From Karl Polanyi
Revision as of 19:05, 22 March 2019 by Santiago Pinault (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Text in Hungarian to re-read

[16] Az egyház a természeti törvényektől régen elhidegült, mert ezek szabadkőművest befolyás alá kerültek. Érzület tekintetében csupán a meteorológia maradt megbízható és éppen ezért az egyház kedvenc szakmája ez. Sajnos az időjárás viszont egyéb szempontokból megbízhatatlan.

Először lemondással, utóbb reménységgel, ma daccal mondja az egyház: „Ignorabimus”.

A tételes vallások sokkal könnyebben nyugodnának bele az emberszabású majomtól való leszármazásunkba, ha nem ragaszkodnának mindenáron ahoz a kínos feltevéshez, hogy az emberiség őseit éppen a saját képére teremtette Isten.

A teremtés bibliai történetének nem az a főhibája, hogy Isten nem is létezik, hanem hogy mai ismereteink szerint a világ keletkezése egészen másképpen ment végbe, mint ahogy azt az Ó-testamentum elmondja. Ez alényeges és emellett az Istenről szóló részlet majdnem mellékes.

p. k.

[19] Az egyház hűtlen sáfára a társadalom javainak. Ügynökei „in sich” játszanak. A klérus által a la hausse, a keresztény szocialisták által a la baisse spekulál és míg ő így bebiztosítja magát, megbízóit kedve szerint fosztogatja.

p. k.

[38] A primitív művelődések gránittalaja a butaság. Ez az a „szikla”, amelyre az egyház felépült.

A római pápát a vatikáni zsinat csalhatatlannak nyilvánítatta. Ez komoly haladást jelent, mert eszerint legalább a szent atyát már nem lehet megcsalni. Vajjon mikor lesznek végre a hívek is csalhatatlanok?!

A vademberek, ha csalódtak a bálványaikban, megverték őket. A bálványok megunták ezt a bánásmódot és az égbe költöztek, ahol azóta nyugodalmas életet folytatnak.

A templomok és a csapszékek szószékeiről árad az a mámor, amelyben a magyar választási mozgalmak lefolynak. Az 1899. évi XV. t.-c. 170. §-a, az a. n. Kanzelparagraph, a választási mozgalmak idejére a szeszeket elhallgattatta. De nehogy az erkölcsi rend megzavart egyensúlya felbillenjen 9. §-ában az itatás jogát törvénybe iktatta.

p. k.

Text Informations

Reference : 1913a
Original Publication: Szabadgondolat, 3.1, ??? 1913, p. 16, 19, 38
KPA: 01/18 (1 pages; copy of the original article)
Other Languages:

Lg Name
EN The Church is natural
DE
FR L'Eglise est naturelle