Uj Macchiavelli, Kipps és Tono-Bungay

From Karl Polanyi
Jump to navigation Jump to search

Endre Ady hu.jpg Keyboard Type.png
A gépelni kívánt magyar szöveget

KPA 01-52, 50 (Ana Gomez).jpg
KPA 01-52, 50-2.jpg

szervezete, nem lényegtetenül, módosal. A „feitaláló” hitele nőttöa nő, do nőttön nő a lakása, a háza, illetve a kastélva, végül szertelen méretü óriás-palotája is, amellyel ezt az ő hitolét fenntartja. Mig végül egy szép napon az illuziók suámára illuzlókból illuziókra épült rejtelmes huborék szépattan, boüt a krach, a financiális légvárak ősszedölnek, a bluff-palota hefejezetlenül marad, a társadalmi munkászervezet ezer meg ezer láthatatlan sebtöl vérezve gőresösen vonaglik... Tono-Bungay, a reklamcikk, kiszenvedett.

De megszenvedtek a lelkek is, nkik életük legvelejével ennek az árucikknek a függelékévé váltak volt. Embereket házasitott össze és reményeknek, amelyek boléje eresztették volt horgonyukat. És, igy megrögzitve, nem követhették utjaikat, nein kereshették egymást, nem találhattak egymásra. A hiábavaló érzéseknek, az elpocsékolt vágyaknak, a semmivé lett szerétetnek miriédnyi esirája elvetélt. Ami valóra vált az életnek, csak parányi részecekéje annak az életnek, amelyet „Tono-Bungay“ megölt.

Ezt az alapproblémat perszo mindenféle kényszerszervezet és diktatura Wells szerint csak sulyosbithatja. Hiszen ezok csak kihegyeznék a karmait annak a paranob-molochnak, amely a mai emberrengetegben az egyéni boldogságra vadászik. Szabad összemüködésre demokratikusan önferegyelemezett emberekké keil lnagunkat nevelni. Önmagunkkal szemben türelmetlen, másokkal szemben türelmos, az emberi természet nemes ősztönoire józan hittel épitő szocialistákká. Az ilynen nemzedék semmifédele akadály elöl meg nem fog hátrálni.

H.G. Wells

Text Informations

Reference:
Original Publication: “Uj Machiavelli, Kipps and Tono-Bungay”, Bécsi Magyar Újság, x x 1922
KPA: 01/52, 50 (1 p. ; original)
Other Languages:

Lge Name
EN The new Machiavelli, Kipps and Tono-Bungay
DE
FR Le nouveau Machiavel, Kipps et Tono-Bungay